AmiNVeSpeR

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

درباره AmiNVeSpeR

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AmiNVeSpeR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدره خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحالیه و دوستام اینجا هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 2. AmiNVeSpeR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبی هستش و علاقه دارم بهش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحالیه و دوستام اینجا هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 3. AmiNVeSpeR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام - سرم تو کاره خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا 4 بار
 4. AmiNVeSpeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام اینجا هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 5. AmiNVeSpeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از دسته متوسط خسته شدم و تیم مدیریتیش خوب هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 6. AmiNVeSpeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از دسته متوسط خسته شدم و فکر میکنم اینجا جای خوبی باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار نقل قول
 7. AmiNVeSpeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از دسته متوسط خسته شدم و فکر میکنم اینجا جای خوبی باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 8. AmiNVeSpeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام اینجا هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 9. AmiNVeSpeR

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: ندارد • توضیحات: در کنار دیواری ,سلتان میخواست سل بده .اونطرف دیوار ایدی رگنار بایک سل داد • مدارک (فیلم یا عکس):
 10. AmiNVeSpeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا هم بودم کلا خوشم میاد ازش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام اینجا هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 11. AmiNVeSpeR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا هم بودم کلا خوشم میاد ازش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار