hs1221

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  45
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره hs1221

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. hs1221

 2. hs1221

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 22/8/2018 تا 23/8/2018 به چه دلیل درخواست دارید؟ اینجا نیستم
 3. hs1221

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه, باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت الی 10 ساعت 5 تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر هاش عوض میشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دستۀ ویژه و این این فکشن جالب و زیبا خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از کاراش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5 بار 3 تا 4 بار
 4. hs1221

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه, باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت الی 10 ساعت 5 تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر هاش عوض میشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دستۀ ویژه و این این فکشن جالب و زیبا خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از کاراش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5 بار 3 تا 4 بار
 5. hs1221

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه, باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت الی 10 ساعت 5 تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر هاش عوض میشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دستۀ ویژه و این این فکشن جالب و زیبا خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از کاراش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5 بار 3 تا 4 بار
 6. hs1221

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه, باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت الی 10 ساعت 5 تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر هاش عوض میشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دستۀ ویژه و این این فکشن جالب و زیبا خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از کاراش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5 بار 3 تا 4 بار
 7. hs1221

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه, باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت الی 10 ساعت 5 تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر هاش عوض میشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دستۀ ویژه و این این فکشن جالب و زیبا خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از کاراش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5 بار 3 تا 4 بار
 8. hs1221

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه, باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت الی 10 ساعت 5 تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر هاش عوض میشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دستۀ ویژه و این این فکشن جالب و زیبا خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از کاراش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5 بار 3 تا 4 بار
 9. hs1221

 10. hs1221

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2018/08/07 تا 2018/08/18 به چه دلیل درخواست دارید؟ تمام شدن بسته اینترنت
 11. hs1221

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2018/08/02 تا 2018/08/03 به چه دلیل درخواست دارید؟برق رفتن
 12. hs1221

 13. hs1221

 14. hs1221

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه, باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت الی 10 ساعت 5 تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر هاش عوض میشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دستۀ ویژه و این این فکشن جالب و زیبا خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از کاراش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5 بار 3 تا 4 بار
 15. hs1221

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه, باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت الی 10 ساعت 5 تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر هاش عوض میشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دستۀ ویژه و این این فکشن جالب و زیبا خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از کاراش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 5 بار 3 تا 4 بار ویرایش شده در Saturday ساعت 04:47 توسط