amingamer

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره amingamer

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. amingamer

  سن واقعی:15 اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون دوست دارم به دیگران جون بدهم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون به این فکشن علاقه دارم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 2. amingamer

  اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون دوست دارم به دیگران مدرک بدم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون به این فکشن علاقه دارم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 3. amingamer

  سن واقعی:15 اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون دوست دارم در وار هایش باشم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون این فکشن رو دوست دارم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 4. amingamer

  سن واقعی:15 اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون دوست دارم در وار هایش باشم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون این فکشن رو دوست دارم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 5. amingamer

  سن واقعی:15 اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون دوست دارم در وار هایش باشم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون این فکشن رو دوست دارم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 6. amingamer

  سن واقعی:15 اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: بین 1تا8 چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون دوست دارم راننده باشم و ازش پول در بیاورام چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون دست فرمونم خوبه و همه جا رو بلدم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 7. amingamer

  اسم واقعی:امین سن واقعی؟ 17 در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 5یا 6ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون دوست دارم در فکشن دسته متوسط باشم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون به این فکشن علاقه دارم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 8. amingamer

  آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بد نیس
 9. amingamer

  سن واقعی:16 اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون ار اسن اقلیت خوشم میاد چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون دوست دارم به بقیه مدرک بدم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 10. amingamer

  سن واقعی:15 اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون دوست دارم به دیگران جون بدهم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون به این فکشن علاقه دارم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 11. amingamer

  سن واقعی:15 اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون دوست دارم به بقیه جون بدم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون دوست دارم به دیگران جون بدم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم
 12. amingamer

  سن واقعی:16 اسم واقعی:امین در 30کلمه خود رو توصیف کنید:بسیار جدی روزانه چند ساعت بازی میکنین:بیشتر از 3یا4ساعت در چه ساعتی باری میکنید: 13.14.15و8غروب چرا فکشن قبلی رو ترک کردید:برای عضویت به این فکشن برای چه میخواید به این فکشن بیاید:چون ار اسن اقلیت خوشم میاد چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شماست:چون دوست دارم به بقیه مدرک بدم روزانه چند بار انجمن را چک میکنید:4بار چک میکنم