arminzia

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  5
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره arminzia

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. arminzia

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: ارمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و با هوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم و بلدمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ + 6
 2. arminzia

  • سن واقعی:14 • اسم واقعی: ارمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و باهوش و با وفا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اقلیتی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله و دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله و دوسش دارم و رانندگیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6+
 3. arminzia

  [ عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/fateme310422h"][/url] • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: ارمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باجال باهوش و با وفا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معمولا 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست بیشتر 3 تا 6 یا 5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:این اومین فکشنمه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم و دست فرمونم خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم و دست فرمونم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید6 بار
 4. arminzia

  [ عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/fateme310422h"][/url] • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: ارمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باجال باهوش و با وفا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معمولا 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست بیشتر 3 تا 6 یا 5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:این اومین فکشنمه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم و دست فرمونم خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم و دست فرمونم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید6 بار
 5. arminzia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: بلد نیستم • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: ارمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با وفا و دست فرمونم خوبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست 3 تا 4 یا 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ معلوم نیست 3 تا 6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:این این اولین فکشنمه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ این فکشنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم و دست فرمونم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنیدید؟6