TuriN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  80
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

2 دنبال کننده

درباره TuriN

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. TuriN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوبیم مسئولیت پذیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 2. TuriN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوبیم مسئولیت پذیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 3. TuriN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و مسئولیت پذیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 08:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همین جوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستان در این فکشن هستند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 4. TuriN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه جذاب و با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یک مدت نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این اقلیت رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمعن هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار
 5. TuriN

  @matin0050 درخواست شما قبول شد آماده تست باشید. @Scroll درخواست شما قبول شد آماده تست باشید. @RadiKal درخواست شما قبول شد آماده تست باشید. @Night درخواست شما قبول شد آماده تست باشید. @LasTinG درخواست شما قبول شد آماده تست باشید.
 6. TuriN

  @Yasin درخواست شما قبول شد آماده تست باشید. @SasyLast درخواست شما قبول شد آماده تست باشید.
 7. TuriN

  @Tyler درخواست شما قبول شد آماده تست باشید. @saeedkhodaie درخواست شما قبول شد آماده تست باشید.
 8. TuriN

  @kamyarentezari درخواست شما قبول شد. آماده تست باشید. @Chanleo درخواست شما قبول شد. آماده تست باشید.
 9. TuriN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و قانونمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن در این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 10. TuriN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: آریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و قانونمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن در این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 11. TuriN

  @Er4an درخواست شما رد شد. شما در فکشن هستید. @hamid80 درخواست شما قبول شد. @Samaneh درخواست شما قبول شد. @iGoWrG درخواست شما قبول شد. @MehrshadHero درخواست شما قبول شد. @YAS درخواست شما قبول شد. @saeedkhodaie درخواست شما قبول شد.
 12. TuriN

  @reza7801 درخواست شما قبول شد. @Zap درخواست شما قبول شد. @killerFROST درخواست شما قبول شد. @AliDanger درخواست شما رد شد. شما در فکشن هستید.
 13. TuriN

  @Zap درخواست شما رد شد. شما در فکشن هستید. @dreadful درخواست شما قبول شد. @RadiKal درخواست شما قبول شد. @matadoor درخواست شما قبول شد. @rubyroseturner درخواست شما قبول شد.
 14. TuriN

  @Scroll درخواست شما قبول شد. موفق باشید.
 15. TuriN

  @MrMiroo درخواست شما قبول شد. آماده تست باشید. @Maryam درخواست شما قبول شد. آماده تست باشید. @MaHTaB درخواست شما قبول شد. آماده تست باشید.