Ali

درخواست عضویت

1581 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل

پنل: mohsen10k.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: محسن
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اهل کار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳تا۶ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این اقالیت علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲تا۳ بار

ویرایش شده در توسط mohsen10k

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Amirhoosein0000.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امیر حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال باحوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00به بعد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کارهای تکراری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جذابیت این فکشن برام بالا است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واقعا هست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6تا8 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@mohsen10k
@Amir6601

درخواست شما
قبول شد، آماده تست باشید.
 

مواردی که برای تست ورود به اقلیت از شما پرسیده میشود:

10 سوال از قوانین عمومی سرور
10 سوال از قوانین دسته متوسط سرور
 

نکته: درصورتی که شما در تست دارای 5 اشتباه باشید، از ورود شما به اقلیت موردنظر معذوریم.
نکته: از تماس گرفتن در بازی جداً خودداری فرمایید، لیدر یا ساب لیدر تماس خواهند گرفت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: batek.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: میعاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باجنبه ، خوش اخلاق ، صبور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی4 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 18 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دیت به گانم بدک نیست 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4بار

ویرایش شده در توسط miad
اسمم رو فراموش کردم بنویس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@miad
درخواست شما قبول شد، آماده تست باشید.
 

مواردی که برای تست ورود به اقلیت از شما پرسیده میشود:

10 سوال از قوانین عمومی سرور
10 سوال از قوانین دسته متوسط سرور
 

نکته: درصورتی که شما در تست دارای 5 اشتباه باشید، از ورود شما به اقلیت موردنظر معذوریم.
نکته: از تماس گرفتن در بازی جداً خودداری فرمایید، لیدر یا ساب لیدر تماس خواهند گرفت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: DeVaSTaTinG.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: آرتا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانو علاقه مند به این فکشن
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ همیشه
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هر وقت که وقتم ازاد باشه
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد قبلا بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از رنگش خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ممبرا و لیدرش خ.بن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@DevastatinG

درخواست شما قبول شد، آماده تست باشید.
 

مواردی که برای تست ورود به اقلیت از شما پرسیده میشود:
10 سوال از قوانین عمومی سرور
10 سوال از قوانین دسته متوسط سرور
 

نکته: درصورتی که شما در تست دارای 5 اشتباه باشید، از ورود شما به اقلیت موردنظر معذوریم.
نکته: از تماس گرفتن در بازی جداً خودداری فرمایید، لیدر یا ساب لیدر تماس خواهند گرفت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ZaHra.22.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: حامد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربانو علاقه مند به این فکشن
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ همیشه
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هر وقت که وقتم ازاد باشه
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد قبلا بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از رنگش خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ممبرا و لیدرش خ.بن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

BASSOUR.png

• سن واقعی: 17

• اسم واقعی: رامتین

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیدونم بستگی داره +6ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم 

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه 

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 بار 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: f0rest_wow.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: ابوالفضل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر نداشت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستام تو این فکشن هستن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ skin 5 arms dealer هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@BASSOUR
@BestplayeR

درخواست شما قبول شد، آماده تست باشید.

@DinOrD درخواست شما
رَد شد، شما دارای تنبیه اقلیت هستید.
 

مواردی که برای تست ورود به اقلیت از شما پرسیده میشود:
10 سوال از قوانین عمومی سرور
10 سوال از قوانین دسته متوسط سرور
 

نکته: درصورتی که شما در تست دارای 5 اشتباه باشید، از ورود شما به اقلیت موردنظر معذوریم.
نکته: از
تماس گرفتن در بازی جداً خودداری فرمایید، لیدر یا ساب لیدر تماس خواهند گرفت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Brixel.png
• سن واقعی:  17 
• اسم واقعی:  بریکسل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  انساان 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):   12:00 - 16:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  خوبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  2 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ChiliBoy.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: حامد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر نداشت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستام تو این فکشن هستن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ skin 5 arms dealer هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

a1royee.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: کیارش
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمرم و گانر و لول متریالم 5
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ روزای مدرسه 3 ساعت روزای تعطیل 6 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانرم و بازیم خوبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل  پنل: %5BS%5Daji_Z80.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: سجاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم،سخت گیر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ تا ۶ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 / 21
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن به دسته متوسط
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه، دوستان
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ ۶ بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

mr_king_knight.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم،بی حاشیه و خیلی شوخ طبع
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا 5ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): Unknown
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گنگش بالاس
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانریم بدک نیست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BKing%5DDiamond.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2یا 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ........
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا 3 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Atenaw.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: اتنا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون , خوش اخلاق , جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 تا 02:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و اعضای خوب
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: TacTic.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: پرهام
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حوصله , بیحال , مهربون
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 تا 02:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نیومد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و اعضای خوب
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: jokar021.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال . با جنبه . توانایی در کشتن
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فعالیت کم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله . پول خوبی میده .
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟فعالیت بالام 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MATIN123456.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: ایلیا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و جدی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نییست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم فعالیت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 یا 5 بار

ویرایش شده در توسط pirooz

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: AminAghaParvaane.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ مشخص نیست
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسط بودن 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: NorthBuffer.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسط بودن 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار تقریبا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: iliyazxz.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: ایلیا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ملوم نیست
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:درآمد کم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 یا 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Fang.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مهرداد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 تا 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 تا 23
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری