AlirezaRoshan

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  50
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره AlirezaRoshan

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 11/11/2004

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  MasterAlireza

آخرین بازدید کنندگان نمایه

276 بازدید کننده نمایه
 1. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: Non_Rp • مدارک (فیلم یا عکس):
 2. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: مشت زدن به ماشین • مدارک (فیلم یا عکس):
 3. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6-7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟:8:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ حال خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن اعتمتد به نفس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +۴بار
 4. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هوش کار بلد جدی ماهر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اینکه به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون برای من مناسب هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار
 5. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ارمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هوش کار بلد جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اینکه به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون برای من مناسب هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار
 6. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هوش سرحال با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7 صبح تا 15 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه به اینجا بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با اخلاق و روحیات من هم خوانی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار
 7. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هوش سرحال با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7 صبح تا 15 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه به اینجا بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با اخلاق و روحیات من هم خوانی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار
 8. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هوش سرحال با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7 صبح تا 15 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه به اینجا بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با اخلاق و روحیات من هم خوانی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار
 9. AlirezaRoshan

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همین طوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خیلی گوگولیه
 10. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 30 کلمه ؟ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:پول داد گفت برو بیرون • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول نیازم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمدونم والا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 11. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 30 کلمه ؟ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5-6 بار
 12. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: این شخص در قوانین اونت گفتن که بعد راند یک برنده یا همون Winner با خود شخص اورگانیزر بازی می کنه ولی خودش از راند یک به هر کس دوست داشت بازی کرد • مدارک (فیلم یا عکس):
 13. AlirezaRoshan

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):از 2022/8/11 تا 2022/8/14 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ سوختن رم کامپیوتر
 14. AlirezaRoshan

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: من کنار این شخص بودم که 3 Warn wanted داد و من رو 3 wanted کرد لایس گان یا مت هم داشتم تو ss مشخصه . این شخص به من گفتم فک کردم لایس نداری • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 15. AlirezaRoshan

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):[2022/8/4 تا 2022/8/6] - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت