AlirezaRoshan

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره AlirezaRoshan

 • درجه
  تازه کار
 • تاریخ تولد 11/11/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  MasterAlireza

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با جنبه حرفه ای و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مختلف • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اینکه به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به نظرم بهترین فکشنه و گنگش بالاس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گنگم بالاس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 2. AlirezaRoshan

 3. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با جنبه با ادب و گانری خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مختلف • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اینکه به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه بهترین دسته متوسطی بازیه و من اشقشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من گانره خوبی هستن و گنگم بالاس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 4. AlirezaRoshan

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای اینکه به دسته متوسط بروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدری خوب و پیگیر
 5. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: غلیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با جنبه و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7_8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان های متفاوت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من از این فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدانم در این فکشن موفقم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6
 6. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با سلام من علیرضا هستم 15 ساله از تهران و عاشق فکشن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7_8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوت چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون شغل موردنظرم و مورد علاقمه و دوستدارم در اینجا موفق باشم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدانم در اینجا موفق هستم . • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6
 7. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: http://agsa.arsacia.ir/players/general/MasterAlireza • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با مرام و با جنبه که عاشق فکشن VLA . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9_10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من عاشق این فکشنم و این فکشن گنگش بالاس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من گنگم بالاس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5_6 
 8. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با مرام و با جنبه که عاشق فکشن BLL . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9_10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من عاشق این فکشنم و این فکشن گنگش بالاس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من گنگم بالاس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5_6 • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: http://agsa.arsacia.ir/players/general/MasterAlireza • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با مرام و با جنبه که عاشق فکشن BLL . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9_10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من عاشق این فکشنم و این فکشن گنگش بالاس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من گنگم بالاس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5_6
 9. AlirezaRoshan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: http://agsa.arsacia.ir/players/general/MasterAlireza • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری با مرام و با جنبه که عاشق فکشن VLA . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9_10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من عاشق این فکشنم و این فکشن گنگش بالاس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من گنگم بالاس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5_6