R3nT

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره R3nT

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 05/17/1997

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  DarkFire

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. R3nT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ارمیتا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من ادم خوبی ام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 یا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به مردم کمک کنم و پول بگیرم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیسدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 2. R3nT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 3 یا 4 روز - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ رفتن به مسافرت DarkFire
 3. R3nT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من ادم بخشنده و مهربان هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن به فکشن دیکه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خیلی باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نیمدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 DarkFire
 4. R3nT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من ادم بخشنده و مهربان هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن به فکشن دیکه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خیلی باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نیمدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 5. R3nT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلبیت دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترینه DarkFire
 6. R3nT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ وفتن به اقلیت دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین هست
 7. R3nT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم بخشنده و مهربون هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک به پلیر ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 8. R3nT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من ادم مهربون و بخشنده هستمم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 صبح تا 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصفا دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به پلیر های کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 9. R3nT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من ادم مهربون و بخشنده هستمم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 صبح تا 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصفا دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به پلیر های کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 10. R3nT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به اقلیت دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خیلی Leader خوبی هست
 11. R3nT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من بشتر ادم مهربون هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10صبح تا 1سب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که فکشن خیلی باهالیع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول مناسبی میده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار