abcde

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره abcde

 • درجه
  تازه کار

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  ....Yasin....

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. abcde

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +۵ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳
 2. abcde

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴
 3. abcde

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 04:20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به این دسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دور هم شاد باشیم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 4. abcde

 5. abcde

  xDD
 6. abcde

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: گان داره و به همه شلیک میکنه • شاهد ها: عکس • مدرک/عکس یا فیلم:
 7. abcde

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی : یاسین • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب موعدب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2تا7 و 15تا 16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2یا3بار
 8. abcde

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و شجاع و اعتماد به نفس . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به این فکشن . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و دوست داشتن لیدر. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و دوسته عزیزم یعنی لیدر در این فکشن هستند. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +15 بار