abolfazlbidak

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره abolfazlbidak

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  abolfazl1234

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. abolfazlbidak

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جکنگجو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخاسم به دستع متوسط بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر مناسبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱
 2. abolfazlbidak

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:جنگجو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخاسم دسته متوسط را تجربه کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن عالی و خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوب است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱بار
 3. abolfazlbidak

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: erfan • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵الی ۱۰ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ار ۲ فکشن را گرفته بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به بازیکنان می رسد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲الی ۳
 4. abolfazlbidak

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: erfan • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵الی۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: r2را گرفته بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه فکشن خوبی است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟بار۲
 5. abolfazlbidak

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: abas • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵الی۸ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (۰۹:۰۰ـ۱۳:۰۰) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن موردعلاقه من است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱الی۲
 6. abolfazlbidak

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: erfan • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:به فکشن علاقه دارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (۰۰-۰۹ـ۰۰-۰۰-۱۹) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی را دوس نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به بازی کنان می رسد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون انجارا دوست دارم این فکر را می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱الی۲
 7. abolfazlbidak

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:به کاری که می کنم علاقه دارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰الی ۱۲ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):(۰۰-۰۹-۰۰-۱۹) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به بازیکن توخه می شود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱ الی ۲
 8. abolfazlbidak

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: erfan • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خوب و زحمت کش.کارکردن خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۲ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00).(09:00-13:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است و به ان علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 9. abolfazlbidak

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ ترک سرور - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالی
 10. abolfazlbidak

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به این اقلیت علاقه ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر خوب و اقلیت عالی
 11. abolfazlbidak

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به این اقلیت علاقه ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر خوب و اقلیت عالی
 12. abolfazlbidak

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/6/25 تا 2020/6/26 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟استراحت