Umbrella234

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

7 عادی

6 دنبال کننده

درباره Umbrella234

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 02/06/2001

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Umbrella234

آخرین بازدید کنندگان نمایه

557 بازدید کننده نمایه
 1. Umbrella234

  • سن واقعی:19 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک آپ کردن دسته متوسط و تیر و تیر اندازی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری عشقی، اعضاش باحالن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 2. Umbrella234

  • سن واقعی:19 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6_7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-04:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک آپ کردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری عشقی، اعضاش باحالن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4
 3. Umbrella234

  • سن واقعی:19 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک آپ کردن دسته متوسط و تیر و تیر اندازی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری عشقی، اعضاش باحالن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 
 4. Umbrella234

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم
 5. Umbrella234

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم
 6. Umbrella234

  سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پایبند قوانین، شهروند عادی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-21:30 یا 02:30تا 04:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سرگرمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 7. Umbrella234

  سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عادی، سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن ب فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک آپ و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 8. Umbrella234

  سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عادی، سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن ب فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک آپ و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 9. Umbrella234

  سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عادی، سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن ب فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک آپ و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2