HajjAli

ادمین های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  95
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

8 دنبال کننده

درباره HajjAli

 • درجه
  عضو پیشرفته

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Hajj..Ali

آخرین بازدید کنندگان نمایه

257 بازدید کننده نمایه
 1. HajjAli

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نا معلوم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باید باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-15
 2. HajjAli

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 3. HajjAli

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 4. HajjAli

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 5. HajjAli

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باید باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-3
 6. HajjAli

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 7. HajjAli

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟10تا14 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بایدباشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10-15
 8. HajjAli

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر بیکاری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بایدباشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 9. HajjAli

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همیتجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باید باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-15
 10. HajjAli

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همیتجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باید باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-15
 11. HajjAli

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 12. HajjAli

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا15 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 - 12:00 14:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالب بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 13. HajjAli

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00-12:00 14:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 - 10 بار
 14. HajjAli

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00-12:00 14:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باید باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 - 10 بار
 15. HajjAli

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8تا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00-12:00 14:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 - 10 بار