f0restwOW

هلپر های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  58
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

3 دنبال کننده

درباره f0restwOW

 • درجه
  عضو پیشرفته

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Hajj..Ali

آخرین بازدید کنندگان نمایه

156 بازدید کننده نمایه
 1. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسرخوبی ام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 _ 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟پول • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 2. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا15 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 - 12:00 14:00 - 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالب بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 3. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا15 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 - 12:00 14:00 - 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالب بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 4. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا15 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 - 12:00 14:00 - 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالب بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5 ویرایش گزینه ها
 5. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا15 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 - 12:00 14:00 - 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالب بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 6. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: کیل دادن بی مورد. • مدارک (فیلم یا عکس): فیلم http://uupload.ir/filelink/rJ0MSh4yYZEN/28jb_gta_sa_2020-09-15_17-02-43-051.avi
 7. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسرخوبی ام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 _ 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟پول • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 8. f0restwOW

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:بسیار عالی
 9. f0restwOW

  فیلم اونت اپلودکن
 10. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا15 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 - 12:00 14:00 - 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالب بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 11. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: کیل دادن بی مورد دراونت دونفر در اونت زنده موندیم منوکیل داده واونفرد را وینر کرده. • مدارک (فیلم یا عکس):
 12. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا15 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 - 12:00 14:00 - 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالب بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 13. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15تا18 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 تا 12:00 14:00 _ 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 14. f0restwOW

  فیلم http://uupload.ir/filelink/SFSRPRm5nt0i/8phu_event1.mkv http://uupload.ir/filelink/qgXHze5rmt7J/d42y_event2.mkv http://uupload.ir/filelink/dwWnVsr22w73/156j_event3.mkv
 15. f0restwOW

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی مسعولیت پذیر و پرکار در حین انجام کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15تا18 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 04:00 تا 12:00 14:00 تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سرگرمی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار