KhaLvaT

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  525
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

66 حرفه ای

درباره KhaLvaT

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 01/01/2022

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  DeaDLySouL

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1275 بازدید کننده نمایه
 1. KhaLvaT

  pain خداحافظ ایدی universe
 2. KhaLvaT

  هر هر هر چقد تو نمکی کو...
 3. KhaLvaT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ارام فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):18:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟هست دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 4. KhaLvaT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ارام فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):18:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟هست دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 5. KhaLvaT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ارام فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):18:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟هست دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 6. KhaLvaT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ارام فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متفاوت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):متفاوت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 7. KhaLvaT

  ایدی universe تو یک سمپر شدی تبریک میگم تو حق شهرداری رو داری
 8. KhaLvaT

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2022/8/19 تا 2022/8/19 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمیتونم میتینگ بیام
 9. KhaLvaT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای اینکه زیرا - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر نداریم
 10. KhaLvaT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ارام فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متفاوت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):متفاوت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حسش نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):نمیدومن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 11. KhaLvaT

  عالی مینوازید
 12. KhaLvaT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نمیدونم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:نمیشناسمش
 13. KhaLvaT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حوصله ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نمیشناسمش
 14. KhaLvaT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2022/7/29تا2022/7/29 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟تایم میتینگ ان نیستم
 15. KhaLvaT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2022/7/29 تا 2022/7/29 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ تایم میتینگ ان نیستم