Pokers

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  33
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره Pokers

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 08/01/2000

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Fc_Poker

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Pokers

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیا ارام با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۲ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری قوی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 2. Pokers

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۱ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همین جوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنی؟۳باز
 3. Pokers

  س
 4. Pokers

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کامل جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۱ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری قوی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار 
 5. Pokers

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه چی خوبه
 6. Pokers

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ابولفضل • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی خیال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 الی 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم خدمت رسانی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 7. Pokers

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۰ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیخیال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 الی 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامد نیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم خدمت رسانی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار 
 8. Pokers

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟دگ واقعا نمیکشیم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری نیس
 9. Pokers

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟2020/10/27 تا 2020/11/6 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشکل فنی 
 10. Pokers

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علی رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و بی خیال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8یا 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همین جوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 11. Pokers

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علی رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و بی خیال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8یا 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همین جوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 12. Pokers

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سنگ دل و گانری قوی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می توانم خدمت رسانی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ؟ 3 • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سنگ دل و گانری قوی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می توانم خدمت رسانی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ؟3
 13. Pokers

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابولفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی رحم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره بیشتر شب تا صبحه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم خدمت رسانی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 14. Pokers

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانری قوی خشن و سنگ دل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ( 08:00 00:00 ) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 15. Pokers

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و دل سنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جزاب و پر هیجان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می توانم خدمت رسانی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2