Arshiyashams3897

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  33
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره Arshiyashams3897

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Arshiyashams3897

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ زندگی کردن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: Leader عالییییی عشق خودمه 
 2. Arshiyashams3897

  .عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 3. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 4. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 5. Arshiyashams3897

  _عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه چی خوب و عالی
 6. Arshiyashams3897

  کس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 7. Arshiyashams3897

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه چی خوب و عالی
 8. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 9. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 10. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 11. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 12. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 13. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: arshiya • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳یا۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13تا16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخواطر وارد شدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقم در اینجا بوده راضی بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳یا۴بار
 14. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل:" * سن واقعی: 17 * اسم واقعی:عرشیا * در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق شوخ طب * روزانه چقدر بازی میکنید:4یا5ساعت * در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثلا08:00_12:00):18تا21یا1تا3 * چرا فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم * برای چه میخواهید به این فکشن بیایید؟(حداقل30کلمه):برای پیشرفت در بازی * چرا فکر میکنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اکانت رفیقم اینجارو دیدم * روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟ 3یا4بار
 15. Arshiyashams3897

  عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل:" * سن واقعی: 17 * اسم واقعی:عرشیا * در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق شوخ طب * روزانه چقدر بازی میکنید:4یا5ساعت * در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثلا08:00_12:00):18تا21یا1تا3 * چرا فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم * برای چه میخواهید به این فکشن بیایید؟(حداقل30کلمه):برای پیشرفت در بازی * چرا فکر میکنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اکانت رفیقم اینجارو دیدم * روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟ 3یا4بار