EyCin

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  539
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  3

آخرین بار برد EyCin در July 18

EyCin یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

184 حرفه ای

درباره EyCin

 • درجه
  7 7 7
 • تاریخ تولد 11/17/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Davion

آخرین بازدید کنندگان نمایه

2266 بازدید کننده نمایه
 1. EyCin

  آنتی چیتو آپگرید کنه حله
 2. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: رسی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نظم مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ورود به فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه ی دسته متوسطیی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر میکنم که باشه... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 3. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: رسی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نظم مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ورود به فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه ی دسته متوسطیی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر میکنم که باشه... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 4. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 18:00 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5.4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 19:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: Fp 80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ همینطور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 بار
 5. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاربلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر دوستان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 6. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پویان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال پایه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15الی 18 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:گرفتن رنک 2 • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3.4 بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال پایه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15الی 18 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:گرفتن رنک 2 • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3.4 بار
 7. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام جنگی دیوانه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر مهربون • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: احمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام جنگی دیوانه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر مهربون • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار
 8. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار کاری و علاقه دارم به این فکشن سعی دارم پیشرفت کنم و به حرفام هم عمل میکنم و دوس دارم که بتونم پیشرفت های خوبی داشته باشم و برای کسانی که مثل خودم هستن احترام خاصی قائلم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا ۴ الی ۵ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-18:00 و 20:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:پیشرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن را دوس دارم و علاقه دارم بهش و همینطور پیشرفت هم می‌خواهم در این فکشن بکنم و اینکه میتوانم در این فکشن فعالیت های خوبی داشته باشم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ الی ۴ بار
 9. EyCin

 10. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: احمدرض • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1/2
 11. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:21 • اسم واقعی: احمد رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1/2
 12. EyCin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق جذاب خشن مهربون دوست داشتنی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و دوستان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و دوستان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 13. EyCin

  پس میگیرم
 14. EyCin

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: Frisk مستقیم بدون Mfrisk/ • شاهد ها: - • مدرک/عکس یا فیلم:
 15. EyCin

  LvR