huntermana

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره huntermana

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. huntermana

 2. huntermana

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون پولش کمه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لدره بسیار خوبی داره همچنین سابلیدر عالی
 3. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری ارم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 تا 3 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون حوصله سر بر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم به من نیاز دارن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6بار
 4. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون حوصله سربر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم اینجا به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به این کار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4 بار
 5. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون حوصله سربر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم اینجا به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به این کار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4 بار
 6. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون حوصله سربر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم اینجا به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به این کار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4 بار
 7. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون حوصله سربر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم اینجا به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به این کار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4 بار
 8. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت9تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون حوصله سربر بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون احساس میکنم اینجا به من نیاز داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به این کار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4 بار