huntermana

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  58
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره huntermana

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9تا12 6تا9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم اینجا به من نیاز دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6بار
 2. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9تا12 6تا9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم اینجا به من نیاز دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6بار هیچ کس با فروختن دوست پولدار نمیشه
 3. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9 تا 12 6 تا 9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: می خواستم برم دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم اینجا به من نیاز داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 بار هیچ کس با فروختن دوست پولدار نمیشه
 4. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9تا12 6تا9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:می خواستم بیام FBI • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم اینجا به من نیاز دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6بار هیچ کس با فروختن دوست پولدار نمیشه
 5. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9تا12 6تا9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:می خواستم بیام ng • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم اینجا به من نیاز دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6بار هیچ کس با فروختن دوست پولدار نمیشه
 6. huntermana

  الان دوست داشتم بی احترامی حساب میشه
 7. huntermana

  من 2 بار بیشتر پیاده نشدم
 8. huntermana

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: این اقا من رو از ماشین پرت کرد بیرون • شاهد ها: ندارم • مدرک/عکس یا فیلم:
 9. huntermana

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ مخوام بی کار باشم حاله کاره قانونی ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: این هم نیز بگذرد 
 10. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 4-6 تا 9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن ندارد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم انجا به من نیاز داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4 بار
 11. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون میخواستم برم پلیس اما نرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم انجا به من نیاز داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5 هیچ کس با فروختن دوست پولدار نمیشه
 12. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا4 6تا 9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم برم پلیس اما نرفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار هیچ کس با فروختن دوست پولدار نمیشه
 13. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری ارو هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 5تا 9 یا 11تا3 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم برم پلیس پشیمون شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون حال میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم اینجا به من نیاز داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا 5 بار =-=-= هیچ کس با فروختن دوست پولدار نمیشه =-=-=
 14. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3تا6 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم برم پلیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پولش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4 بار
 15. huntermana

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای امتحانا وقت نمی کنم بازی کنم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خیلی دوست داشتم بمونم اما مجبورم ممنون از لیدر گل