huntermana

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  44
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره huntermana

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. huntermana

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای امتحانا وقت نمی کنم بازی کنم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خیلی دوست داشتم بمونم اما مجبورم ممنون از لیدر گل
 2. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بیکاری زیاد داشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پولش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6بار
 3. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بیکاری زیاد داشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پولش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6بار
 4. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بیکاری زیاد داشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پولش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6بار
 5. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟4تا5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون پولش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم این فکشن به من نیاز دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا5 بار
 6. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: دایان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا5عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون بیکاری زیاد داشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دسته متوسط جای خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ احساس میکنم اینجا به من نیاز داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4بار
 7. huntermana

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا5عصر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون بیکاری زیاد داشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دسته متوسط جای خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ احساس میکنم اینجا به من نیاز داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4بار
 8. huntermana

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 9. huntermana

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: ممنون فقط همین
 10. huntermana

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 11. huntermana

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 12. huntermana

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 13. huntermana

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 14. huntermana

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 15. huntermana

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: http://s5.picofile.com/file/8396770250/gallery29.jpg