SoLoToV

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  20
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره SoLoToV

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مانی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 10. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 23:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 4
 2. SoLoToV

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله. - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نمیدونم. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالی.
 3. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مانی. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال جدی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 4. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مانی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 8. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 00:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 5. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مانی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 8. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 00:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 6. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مانی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 8. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 00:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 7. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مانی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 8. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 00:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 8. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مانی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 8. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 00:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 9. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مانی. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 8. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن به دسته ویژه. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 10. SoLoToV

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله. - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برخورد نامناسب ساب لیدر. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر نظیر نداره همچی عالی.
 11. SoLoToV

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):از 2020/06/20 تا 2020/06/26 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟کار پیش اومده.
 12. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مانی. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پلیر فعال. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلایل خودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 13. SoLoToV

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله. - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دلایل خودم. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم.
 14. SoLoToV

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله. - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دلایل خودم. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم.
 15. SoLoToV

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مانی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پلیر فعال و تابع قوانین. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 23:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:پیوستن به دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقم هست. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2+