DEYAKO

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  25
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره DEYAKO

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  kurd_gamer

آخرین بازدید کنندگان نمایه

96 بازدید کننده نمایه
 1. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره ک رعایت شه من ناجیF.B.I ام (چهارمین بار از اعمال پست ) • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 2. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره ک رعایت شه من ناجی PD ام ( ششمین بار از اعمال post !!!!!! ) • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 3. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سر فکشن نظامی (ویژه) خیلی زجر کشیدم ولی هیچوقت موفق نشدم بیام تو فکشن NG • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 4. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره ک رعایت شه من ناجی PD ام ( پنجمین بار از اعمال post ) • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 5. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره ک رعایت شه من ناجی PD ام ( سومین بار از اعمال post ) • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 6. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره ک رعایت شه ( اولین پست در صفحه 124!! ) • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 7. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 8. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره ک رعایت شه من ناجی PD ام ( سومین بار از اعمال post ) • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 9. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره ک رعایت شه من ناجی PD ام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 10. DEYAKO

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن ب فکشن ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم
 11. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:| • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره ک رعایت شه من ناجی PD ام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 12. DEYAKO

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):az 2020/8/27 Sa'at 18 Ta 2020/8/28 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دسترسی نداشتن به pc در تایم ذکر شده
 13. DEYAKO

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: DIAKO • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوبیم گانریم خوبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17الی 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میل دیکه یکدست شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسطس دیکه کی نمیخواد بیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یکم از خصوصیاتشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 14. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تمایل ب پیشرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تمایل ب پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانریم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 15. DEYAKO

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: diako • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:گانر هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حال نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسطیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 12