morteza007

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره morteza007

 • درجه
  تازه کار
 • تاریخ تولد 08/13/2003

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. morteza007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مزتضی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر - مهربون - عادل - صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 3 ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدن - درامد کم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 2. morteza007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مرتضی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام-خوش قلب - مهربون- گیمر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 سعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 4 بعد از ظهر و 8 تا 10 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم-درامد نداشت. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه-درامد داره- علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 3. morteza007

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدن - درامد کم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 4. morteza007

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 2/10/2019 تا 4/10/2019 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ داشتن نوبت دکتر در شهر دیگری
 5. morteza007

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11 : از 17/9/2019 تا 20/9/2019 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ داشتن نوبت دکتر در شهر دیگری
 6. morteza007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مرتضی عبدالهی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر - مهربون - خوش قلب - صبور - فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر 1 تا 5 ظهر و 9 تا 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه -دوست دارم - در امد داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار در روز
 7. morteza007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مرتضی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر-فعال-خوش رو-صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر 1 تا 5 ظهر و 9 تا 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه -علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست داشتن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 8. morteza007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مرتضی عبدالهی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر - خوش قلب- صبور- با وفا- دوست داشتنی- • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 5 بعد از ظهر و 9 تا 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه - دوست دارم - در امد داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 9. morteza007

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مرتضی عبدالهی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون-عادل-وفادار-صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 5 ظهر-9 تا 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم - جالبه - در امد داره- • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 2