miladvaiolet

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره miladvaiolet

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. miladvaiolet

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:جدی فعال جدی ومهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنش خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن بهتر از اون یکی فکشن هاست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یدک کشی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6
 2. miladvaiolet

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:جدی فعال جدی ومهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنش خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن بهتر از اون یکی فکشن هاست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یدک کشی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6
 3. miladvaiolet

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال مهربون جدی حساس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:درآمد کم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5-6
 4. miladvaiolet

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال مهربون جدی حساس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:درآمد کم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5-6
 5. miladvaiolet

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته ی متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خیلی خوب و عالی و زحمت کش
 6. miladvaiolet

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته ی متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خیلی خوب و عالی و زحمت کش
 7. miladvaiolet

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی حساس فعال و مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون به این فکشن علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه ی زیادی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 8. miladvaiolet

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی حساس فعال و مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون به این فکشن علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه ی زیادی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 9. miladvaiolet

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:جدی فعال جدی ومهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنش خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن بهتر از اون یکی فکشن هاس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یدک کشی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6
 10. miladvaiolet

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال حساس مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن دارم ودوست دارمش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وقتی به این فکشن بیام بیشتر از بازی لذت میبرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 11. miladvaiolet

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال حساس مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن دارم ودوست دارمش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وقتی به این فکشن بیام بیشتر از بازی لذت میبرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5
 12. miladvaiolet

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال حساس مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-18:00)و(19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن دارم ودوست دارمش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وقتی به این فکشن بیام بیشتر از بازی لذت میبرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5