venom

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  37
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

2 دنبال کننده

درباره venom

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 06/18/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. venom

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون منو با Snipe کیل کرد، میدونم از خودش دفاع کرد، ولی با Snipe از خودش دفاع کرد؟ • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 2. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی، با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 3. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی، با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 4. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی، با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 5. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق در موقع کار جدی، بامرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی و عضویت در فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برقراری عدالت. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 6. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق در موقع کار جدی، بامرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی و عضویت در فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برقراری عدالت. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 7. venom

  - عکس محیط کاربری شما: - 5 عکس شما: یه جشن پر شور و نشاط همراهه پلیس ها.
 8. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق در موقع کار جدی، بامرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی و عضویت در فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 9. venom

  - عکس محیط کاربری شما: - 5 عکس شما: هرج و مرج در چهار راه.
 10. venom

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون بعد اینکه Merhrdad.P رو فریسک کردن بلافاصله بنده رو دوباره فریسک کردن. • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم: http://
 11. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق در موقع کار جدی، بامرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی و عضویت در فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام حرفه بشم و دسته متوسط رو امتحان کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 12. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق در موقع کار جدی، بامرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی و عضویت در فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام حرفه بشم و دسته متوسط رو امتحان کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 13. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق در موقع کار جدی، بامرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی و عضویت در فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام حرفه بشم و دسته متوسط رو امتحان کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 14. venom

  - عکس محیط کاربری شما: - 5 عکس شما: مصاحبه و سنجش یک گارگر ساده یدک کش.
 15. venom

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق در موقع کار جدی، بامرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی و عضویت در فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام حرفه بشم و دسته متوسط رو امتحان کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار