Babaktc

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  47
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

5 عادی

4 دنبال کننده

درباره Babaktc

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 02/16/1870

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  bObi

آخرین بازدید کنندگان نمایه

789 بازدید کننده نمایه
 1. Babaktc

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب
 2. Babaktc

  کس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن به اقلیت دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 3. Babaktc

  کس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن به اقلیت دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 4. Babaktc

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن اقلیت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین اقلیت به لطفه لیدر Mamal.
 5. Babaktc

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 43 • اسم واقعی: غلام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آمدن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 6. Babaktc

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 56 • اسم واقعی: حشمت • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرتلاش و اهل کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 بار
 7. Babaktc

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرتلاش و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن به این اقلیت تاکسی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 8. Babaktc

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: کلی بخوام بگم چه فکشن و چه ممبراش عالی بود.
 9. Babaktc

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرتلاش و وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آمدن به این اقلیت امدادگران • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 10. Babaktc

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: •سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار
 11. Babaktc

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: •سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار
 12. Babaktc

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: •سن واقعی: 85 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار
 13. Babaktc

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: •سن واقعی: 85 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار
 14. Babaktc

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2019/7/18 تا 2019/7/22 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن نت و ...
 15. Babaktc

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید ؟ 2018/10/25 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نبودن