iGoWrG

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  39
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره iGoWrG

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 03/05/2000

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  ANgel_

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حرف و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل افلاین بودن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه و دریافت رنک 2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کسب تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 5 بار
 2. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حرف و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل افلاین بودن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه و دریافت رنک 2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کسب تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 5 بار
 3. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حرف و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل افلاین بودن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه و دریافت رنک 2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کسب تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 5 بار
 4. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حرف و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل افلاین بودن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه و دریافت رنک 2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کسب تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 5 بار
 5. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حرف و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24:00 - 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل افلاین بودن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه و علاقه به اقلیت های دسته ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فعالیت بالای خودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 5 بار
 6. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حرف و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل افلاین شدن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کسب تجربه و دریافت رنک 2 برای حضور در دسته ویژه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 8 بار
 7. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حرف و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل افلاین بودن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای دریافت رنک 2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کسب تجربه و امکان ثبت نام در اقلیت های ویژه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 5 بار
 8. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حرف و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل افلاین شدن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به فکشن های دسته ویژه علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 5 بار
 9. iGoWrG

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کم حرف، ساکت، جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلیم هیتمن بود که به دلیل چند ماه افلاین بودن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا رنک 3 این فکشن بودم و ازش راضیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کامل با فکشن اشنایی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 10. iGoWrG

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 2019/3/20 تا 2019/3/23 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید:خرید عید.
 11. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: یحیی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور جدی با جنبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 الی 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یه مدت از بازی رفتم و کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ درامد خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 12. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: یحیی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور جدی با جنبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 الی 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یه مدت از بازی رفتم و کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ درامد خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 13. iGoWrG

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/10/18 تا 2018/10/22 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 14. iGoWrG

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/09/25 تا 2018/9/28 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟مسافرت
 15. iGoWrG

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: شاهدی وجود نداره و مدارک کاملا گویاست • توضیحات: contract داشتم که متوجه شدم باگه ریپورت دادم و ایشون باز کردن و همراهه کنترکتم اومدن پیشم و ازم خواستن وسط خیابون جلوی خوده کنترکت (کنترکت انلاین و در حال چت کردن بود) کنترکتم رو بکشم و قبول نکردم و ایشون بلافاصله دموت کردن. یک بار دیگه هم این اتفاق برام افتاد که یه ادمین به اسم ghelion ازم خواست این کارو بکنم و کردم و FP80 شدم. • مدارک (فیلم یا عکس): http://s9.picofile.com/file/8337096150/Shekayat.rar.html