Killer636

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  7
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Killer636

 • درجه
  تازه کار
 1. Killer636

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: کشتن با دست • شاهد ها: ندارم • مدرک/عکس یا فیلم:
 2. Killer636

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تا کسی اذیتم نکنه اذیت نیمکنمش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 یا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستانم تو این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 5 بار
 3. Killer636

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تا کسی اذیتم نکنه اذیت نیمکنمش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 یا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستانم تو این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 5 بار
 4. Killer636

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خوبیم تا کسی اذیتم نکنه اذیتش نمیکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 22:00 ) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون پول خوبی داره و دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی داره و دوستانم در این فکشن هستند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 یا 9 بار
 5. Killer636

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خوبیم تا کسی اذیتم نکنه اذیتش نمیکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 22:00 ) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون پول خوبی داره و دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی داره و دوستانم در این فکشن هستند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 یا 9 بار