BaBeL

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

2 دنبال کننده

درباره BaBeL

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. اینقد الکی خندیدم... وقتی ناراحتم کسی باورش نمیشه... 🖤🖕💤

   

   

   

 2. BaBeL

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: انتقادات و پیشنهاد ندارم.
 3. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴• اسم واقعی: ابولفضل• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 17:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار
 4. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ابولفضل • اسم واقعی: ۱۴ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج از اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار 
 5. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴• اسم واقعی: سبحان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ ساعت الی ۱۵• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 03:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: FP80• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمهعلاقه زیاد به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار
 6. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴• اسم واقعی: سبحان• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ الی ۱۵ ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00) 15:00 تا 03:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: FP80• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار
 7. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: سبحان • اسم واقعی: ۱۵ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج از اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار 
 8. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵• اسم واقعی: سبحان• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 18:00 - 24:00): 12:00 تا 17:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدن از اقلیت• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 9. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 16:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج از اقلیت• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پوله خوبی داره• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ بار
 10. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴• اسم واقعی: سبحان• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 12:00 - 15:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اولین بار میرم فکشن• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به فکشن Si• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 11. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: علی • اسم واقعی: ۱۶ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 18:00 - 24:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: FP80 • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به اقلیت TTC • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 12. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۱ • اسم واقعی: مرتضی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 18:00 - 2400): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج از اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به دستهٔ متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار 
 13. BaBeL

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۱• اسم واقعی: مرتضی• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 18:00 - 24:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج از اقلیت• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 14. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۱• اسم واقعی: مرتضی• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 18:00 - 24:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج از اقلیت• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به دسته متوسط• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به اقلیت TRM• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ۲ بار
 15. BaBeL

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۱• اسم واقعی: مرتضی• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ الی ۶• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 18:00 - 24:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدن از اقلیت• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با انگیزه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار