MarSoN

هلپر های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  113
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

7 عادی

درباره MarSoN

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  𝕄𝕒𝕣𝕊𝕠ℕ

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1265 بازدید کننده نمایه
 1. MarSoN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: سینا • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3.4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه تجربه و لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 2. MarSoN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خستگی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 3. MarSoN

  @Exit
 4. MarSoN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 5. MarSoN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه تجربه و لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 6. MarSoN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 7. MarSoN

 8. MarSoN

  عکس محیط کاربری: عکس:
 9. MarSoN

  عکس محیط کاربری: عکس:
 10. MarSoN

  -عکس محیط کاربری شما: - عکس شما:
 11. MarSoN

 12. MarSoN

 13. MarSoN

  @AtaTurk - عکس محیط کاربری شما: - عکس شما:
 14. MarSoN

  - عکس محیط کاربری شما: - عکس شما:
 15. MarSoN

  - عکس محیط کاربری شما: - عکس شما: