SuTuN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  77
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره SuTuN

 • درجه
  عضو پیشرفته

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  SuTuN

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. SuTuN

  یکم خندیدیم
 2. SuTuN

  Nice
 3. SuTuN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گنگ مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلشو نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش خوب پسریه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر لیدرش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +85
 4. SuTuN

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خستگی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی پ.ن:از ucp کیک کنید.
 5. SuTuN

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خستگی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی پ.ن:از ucp کیک کنید.
 6. SuTuN

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023/02/18 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ متینگ نیستم عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023/02/18 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ متینگ نیستم
 7. SuTuN

  عالی موفق باشی
 8. SuTuN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و با اخلاق. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت متغیر. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدن از آن فکشن. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با روحیاتم سازگار است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 بار
 9. SuTuN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و با اخلاق. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت متغیر. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدن از آن فکشن. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با روحیاتم سازگار است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 بار
 10. SuTuN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آریان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به بازی و مخصوصا GTA • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنم هستش. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم بهش. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به نظرم جاش خوبه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 3
 11. SuTuN

  عالی
 12. SuTuN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آریان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به بازی و مخصوصا GTA • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنم هستش. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم بهش. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به نظرم جاش خوبه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 3
 13. SuTuN

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023/1/28 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ متینگ نیستم پ.ن:اگه ب متینگ رسیدم رد شه.
 14. SuTuN

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آریان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به بازی و مخصوصا GTA • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنم هستش. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم بهش. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به نظرم جاش خوبه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 3
 15. SuTuN

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در rpg:) - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید: همینطوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید : عالی