Mmhh8330

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Mmhh8330

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  mahdiar2841

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Mmhh8330

   . سن واقعی:15 • اسم واقعی: مهدیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق. به کسی توهین نمیکنم. آرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-13:00. 16:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن خوبی نبود و چون میخواستم ب این فکشن بیایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است. به این فکشن علاقه مند هستم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه مند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی7بار 
 2. Mmhh8330

   . سن واقعی:15 • اسم واقعی: محمد مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق. به کسی توهین نمیکنم. آرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-13:00. 16:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن خوبی نبود و چون میخواستم ب این فکشن بیایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است. به این فکشن علاقه مند هستم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه مند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی7بار 
 3. Mmhh8330

  سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مهدیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام مهربا با کسی کار ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-2:00. 17:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی هست. علاقه مندی به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه مندم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +13 
 4. Mmhh8330

  سن واقعی: محمد مهدی • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مهربان عادل به کسی کاری ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-30:00. 17:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون میخاستم به این فکشن بیایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبی است. و به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا10بار
 5. Mmhh8330

  . سن واقعی:15 • اسم واقعی: محمد مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق. به کسی توهین نمیکنم. آرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-13:00. 16:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن خوبی نبود و چون میخواستم ب این فکشن بیایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است. به این فکشن علاقه مند هستم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه مند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی7بار 
 6. Mmhh8330

  . سن واقعی:15 • اسم واقعی: محمد مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق. به کسی توهین نمیکنم. آرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-13:00. 16:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن خوبی نبود و چون میخواستم ب این فکشن بیایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است. به این فکشن علاقه مند هستم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه مند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی7بار 
 7. Mmhh8330

  سن واقعی: محمد مهدی • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مهربان عادل به کسی کاری ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-30:00. 17:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون میخاستم به این فکشن بیایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبی است. و به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا10بار
 8. Mmhh8330

   . سن واقعی:15 • اسم واقعی: محمد مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق. به کسی توهین نمیکنم. آرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-13:00. 16:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن خوبی نبود و چون میخواستم ب این فکشن بیایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است. به این فکشن علاقه مند هستم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه مند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی7بار 
 9. Mmhh8330

   . سن واقعی:15 • اسم واقعی: محمد مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق. به کسی توهین نمیکنم. آرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-13:00. 16:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن خوبی نبود و چون میخواستم ب این فکشن بیایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی است. به این فکشن علاقه مند هستم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه مند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی7بار 
 10. Mmhh8330

  سلام من دستم خورد 1دونه 0 کم گذاشتم بعدم من همون وقتی سل دادم
 11. Mmhh8330

  سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مهدیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی آرام. باهمه خوش اخلاق. اهل دعوا نیستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2یا3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00_14:00-17:00_20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه خیلی این فکشن را دوست دارم و پول خوبی دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی خوبی دارم و آرام هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی5بار
 12. Mmhh8330

  سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مهدیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی آرام. باهمه خوش اخلاق. اهل دعوا نیستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2یا3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00_14:00-17:00_20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه خیلی این فکشن را دوست دارم و پول خوبی دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی خوبی دارم و آرام هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی5بار