TERRORIST

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  83
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره TERRORIST

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

560 بازدید کننده نمایه
 1. TERRORIST

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ داشتن وقت بیشتر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی بود من که ازش بدی ندیدم
 2. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی کار سرمم تو کار خودمه و در کل کسی کاریم نداشته باشه کاریش ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای درامد داشتن و حفظ بهبود وضع سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای وارد بودن به فکشن های دسته ویژه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 3. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی کار سرمم تو کار خودمه و در کل کسی کاریم نداشته باشه کاریش ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای درامد داشتن و حفظ بهبود وضع سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای وارد بودن به فکشن های دسته ویژه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 4. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 22:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن درامد. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 5. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 22:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن درامد. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 6. TERRORIST

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2019/1/29 تا 2019/2/1): - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ پیش امدن مشکل و نا توتن بودن در ورود به سرور
 7. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساغت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بهبود وضعیت سرور و کمک به سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای علاقه مند بودن به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 8. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساغت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بهبود وضعیت سرور و کمک به سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای علاقه مند بودن به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 9. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساغت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بهبود وضعیت سرور و کمک به سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای علاقه مند بودن به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 10. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساغت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بهبود وضعیت سرور و کمک به سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای علاقه مند بودن به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 11. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساغت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بهبود وضعیت سرور و کمک به سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای علاقه مند بودن به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 12. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساغت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بهبود وضعیت سرور و کمک به سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای علاقه مند بودن به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 13. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساغت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بهبود وضعیت سرور و کمک به سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای علاقه مند بودن به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 14. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساغت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بهبود وضعیت سرور و کمک به سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای علاقه مند بودن به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 15. TERRORIST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساغت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ورود به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای بهبود وضعیت سرور و کمک به سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای علاقه مند بودن به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار