Freaky

ادمین های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  131
 • حمایت مالی

  52,000 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

16 خوب

درباره Freaky

 • گروه های دیگر شخص بسیار مهم (VIP)
 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 03/03/1999

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Matrix

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1626 بازدید کننده نمایه
 1. Freaky

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به فکشن دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین لیدر
 2. Freaky

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: فخرالدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اعتماد بنفس، خوش اخلاق، گانر، عشقه فدرال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به فدرال • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ + 10 بار
 3. Freaky

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: فخرالدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور، خوش اخلاق، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط بودن، کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10 بار
 4. Freaky

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 5. Freaky

  فعلا خدا حافظ
 6. Freaky

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: فخرالدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور، خوش اخلاق، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط بودن، کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این دسته متوسط خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10 بار
 7. Freaky

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله. - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ یکنواخت و تکراری شده واسم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 8. Freaky

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: فخرالدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور، خوش اخلاق، گانر، عشق پلیس بودن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به پلیس بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل علاقه به این فکشن و دستگیری خلافکاران • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10 بار
 9. Freaky

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: فخرالدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور، خوش اخلاق، گانر، عاشق هیتمن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به هیتمن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل علاقه به این فکشن و علاقه به کشتن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10 بار
 10. Freaky

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: فخرالدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور، خوش اخلاق، گانر، عاشق گارد ملی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به گارد ملی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل علاقه به این فکشن و کشتن خلافکاران • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10 بار
 11. Freaky

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 12. Freaky

  LvR

  یک به یازده
 13. Freaky

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: فخرالدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور، خوش اخلاق، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط بودن، کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به این فکشن و از دسته متوسط بودن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10 بار
 14. Freaky

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: فخرالدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور، خوش اخلاق، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به هیتمن، کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به این فکشن و ازهیتمن بودن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10 بار
 15. Freaky

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: فخرالدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور، خوش اخلاق، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به پلیس بودن، کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به این فکشن و از پلیس بودن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10 بار