Amir710

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  8
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Amir710

 • درجه
  تازه کار
 1. Amir710

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرکار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10.9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 19 10 تا 3 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی یک بار
 2. Amir710

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرکار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10.9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 19 10 تا 3 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی یک بار
 3. Amir710

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرکار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10.9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 19 10 تا 3 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی یک بار
 4. Amir710

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرکار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10.9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 19 10 تا 3 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی یک بار
 5. Amir710

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرکار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10.9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 19 10 تا 3 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی یک بار
 6. Amir710

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پرکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00تا 14:00 16:00 تا 19 21:00 تا 4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون اهل کمک • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی یک بار
 7. Amir710

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امیر • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق کمک کردن به دیگران مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00تا 19:00 9:00 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک کردن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی یک بار
 8. Amir710

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امیر • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق کمک کردن به دیگران مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00تا 19:00 9:00 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک کردن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی یک بار