karbar12345678910111213141

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره karbar12345678910111213141

 • درجه
  تازه کار
 • تاریخ تولد 03/03/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  alirezam_badman
 1. karbar12345678910111213141

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال پرکار همیشه آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی شدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای عالی بچه های بامرام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 بار
 2. karbar12345678910111213141

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال پرکار همیشه آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی شدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای عالی بچه های بامرام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 بار
 3. karbar12345678910111213141

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال پرکار همیشه آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی شدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای عالی بچه های بامرام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 بار
 4. karbar12345678910111213141

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال پرکار همیشه آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی شدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای عالی بچه های بامرام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 بار
 5. karbar12345678910111213141

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال پرکار همیشه آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی شدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای عالی بچه های بامرام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 بار
 6. karbar12345678910111213141

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:همه چی عالی بود. لیدر عالی همه چی خوب بود
 7. karbar12345678910111213141

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال پر کار همیشه آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهترین فکشن دسته ملایمه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و میتونم موفق باشم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 بار
 8. karbar12345678910111213141

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه پسر زرنگ.فعال.و درست کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴تا۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲:۰۰ تا :۳:۰۰ و ۶:۰۰ تا ۸:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر میکنم جای خوبیه و میتونم خوب باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و میتونم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۴ بار 
 9. karbar12345678910111213141

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه پسر باهوش فعال پرکار زرنگ وآماده به کار. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 6:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و میتونم که تو این فکشن خوب باشم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل علاقه و مهارت. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4