alireza

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  19
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

درباره alireza

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. alireza

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صلام هوا خوبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 23-1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 2. alireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه پسر خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 -18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به علت اینکه میخواستم بای بدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به خاطر اینکه بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه داشتن به فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 3. alireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه پسر خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 -18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به علت اینکه میخواستم بای بدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به خاطر اینکه دوستم لیدرشه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه داشتن به فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 4. alireza

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما (https://agsa.arsacia.ir/account/mystats): • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: من یکیو kill داد بودم و وانتد c-7 ه ولی این ممبر گرامیتون میان مارو kill میدن دو تا /m هم داده • شاهد ها: ندارم • مدرک/عکس یا فیلم:http://s8.picofile.com/file/8279742134/sa_mp_256.png http://s9.picofile.com/file/8279742242/sa_mp_255.png http://s8.picofile.com/file/8279741992/sa_mp_253.png http://s8.picofile.com/file/8279741918/sa_mp_254.png
 5. alireza

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پای بند به قوانین و دستورات • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش الکی fw داد و درخواست کیک دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خیلی از این اقلیت خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟برای اینکه فکشن خوبیه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟8 بار
 6. alireza

  شکایت خود را پس میگیرم
 7. alireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پای بند به قوانین و دستورات • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش الکی fw داد و درخواست کیک دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خیلی از این اقلیت خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟برای اینکه فکشن خوبیه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟8 بار
 8. alireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پای بند به قوانین و دستورات • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش الکی fw داد و درخواست کیک دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خیلی از این اقلیت خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟برای اینکه فکشن خوبیه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟8 بار
 9. alireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پای بند به قوانین و دستورات • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش الکی fw داد و درخواست کیک دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خیلی از این اقلیت خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟برای اینکه فکشن خوبیه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟8 بار
 10. alireza

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما (https://agsa.arsacia.ir/account/mystats): • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: من ایشون رو car jack کردم ولی ایشون 3 w و reson : attack cop داد اگه میشه درخواست کنید فیلم یا ss کنید که من که به ایشون Dm وارد کردم . 2 . وقتی wanted attack cop میده تا وقتی که FBI در حال انجام وظیفه هستن چرا ایشون میان و KILL میدن لطفا رسیدگی کنید • شاهد ها: ندارم • مدرک/عکس یا فیلم:http://s8.picofile.com/file/8279015484/sa_mp_237.png http://s9.picofile.com/file/8279015568/sa_mp_238.png http://s9.picofile.com/file/8279015600/sa_mp_239.png
 11. alireza

  • عکس سایز کوچک از اطلاعات من از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین و احترام به دیگران • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مشکلات با لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد به فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای frisk کردن دیگران • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 بار
 12. alireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: احترام به اعضا ولیدر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بخاطر مشکلات در فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من اقلیت های دپارتمانت رو دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه اقلیت های داخل دپارتمانت رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 13. alireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: توضیحی ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 -18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به خاطر یه سری مشکلات • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه فکشن خیلی خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 14. alireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق خوش قول فعال پرکار و در اقلیت معلم مدرسه میخواهم بیام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: توهین به لیدر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای این که اقلیت خوبیه و ازش راضیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطر علاقه ی زیاد به این اقلیت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار