tatalo

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  28
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره tatalo

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. tatalo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بدنیستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): +5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمئننم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3
 2. tatalo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بد نیستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): +5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمئنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3
 3. tatalo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: • اسم واقعی: • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: • روزانه چقدر بازی می کنید؟ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بدنیستم • روزانه چقدر بازی می کنید:زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): +5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:هدف اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمئنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3
 4. tatalo

 5. tatalo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بد نیستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): +5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عشقی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ...... • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ...... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4یا 5
 6. tatalo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: مبین • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12_10 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون هدف من اینجا بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمئنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3
 7. tatalo

 8. tatalo

 9. tatalo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8_11 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون هدف من این فکشن بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن هیجان زیاد و اینکه خیلی جالبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من فکر نمیکنم مطمئن هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3یا 4
 10. tatalo

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون میخام فکشن های دیگه رو هم امتحان کنم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خیلی خوب با وجود لیدر خوب
 11. tatalo

  بله منم شاهد هستم من خودم اونجا بودم امید به ماشین تیر زد نه به اون فرد او هم وانتد داد
 12. tatalo

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله با قدرت - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون دوست دارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بسیار خوب بود لذت بوردم
 13. tatalo

 14. tatalo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12_11 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون هدف من این فکشن بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمئن هستم فکر نمی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4یا 5
 15. tatalo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به بازی های هیجانی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12_11 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:هدف من دسته متوسط بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی ای فکشن ررا دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من فکر نمیکنم مطمئن هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5_6