PaRaZlT

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  26
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره PaRaZlT

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و قانونمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقشو دارم و کارشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 2. PaRaZlT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی!!! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برم واسه دسته ویزه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدرش خوبه ولی اعضاش بدرد دسته ملایم میخورند
 3. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و قانونمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقشو دارم و کارشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 4. PaRaZlT

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 9/9/2020 تا 10/9/2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ ضعیف بودن نت
 5. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Matin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با حال و شوخ و گیمر خوبی ام و عاشق بازی های آنلاین و سمپ هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکسن قبلی نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر و اعضای خوبی داره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر با تجربه ای داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.
 6. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Matin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با حال و شوخ و گیمر خوبی ام و عاشق بازی های آنلاین و سمپ هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکسن قبلی نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر و اعضای خوبی داره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر با تجربه ای داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.
 7. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Matin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با حال و شوخ و گیمر خوبی ام و عاشق بازی های آنلاین و سمپ هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکسن قبلی نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر و اعضای خوبی داره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر با تجربه ای داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.
 8. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Matin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با حال و شوخ و گیمر خوبی ام و عاشق بازی های آنلاین و سمپ هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکسن قبلی نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر و اعضای خوبی داره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر با تجربه ای داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.
 9. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Matin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با حال و شوخ و گیمر خوبی ام و عاشق بازی های آنلاین و سمپ هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکسن قبلی نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر و اعضای خوبی داره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر با تجربه ای داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.
 10. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Matin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با حال و شوخ و گیمر خوبی ام و عاشق بازی های آنلاین و سمپ هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکسن قبلی نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر و اعضای خوبی داره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر با تجربه ای داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.
 11. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Matin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با حال و شوخ و گیمر خوبی ام و عاشق بازی های آنلاین و سمپ هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکسن قبلی نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر و اعضای خوبی داره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر با تجربه ای داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.
 12. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: Matin • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با حال و شوخ و گیمر خوبی ام و عاشق بازی های آنلاین و سمپ هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکسن قبلی نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر و اعضای خوبی داره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر با تجربه ای داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.
 13. PaRaZlT

  فرم: • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: ما دیشب رفتیم راب بزنیم دیدیم هاستر Kiya میخواد راب بزنه ایشون از بانک رفت بیرون و گذاشت ما بزنیم وقتی Startrob کردیم ایشون /Ml کرد PD و اومد داخل بانک و با Holy Ninja رابو فیل کرد تو 10 ثانیه! 1- چرا PD چون PD نمیتونه دخالت کنه تو راب 2- چرا باید قوانین هاستری رعایت نشه و دخالت کنه تو وانتد کاپ‬‎ • مدارک (فیلم یا عکس):
 14. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق دلسوز.مهربان.بااستعداد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (11:00-00:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 15. PaRaZlT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق دلسوز.مهربان.بااستعداد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (11:00-00:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار