بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

Ostad

دزدیدن ماشین/موتور اجاره شده ی خودمان

3 ارسال در این موضوع قرار دارد

- عکس از محیط کاربری که می خواهید جوایز را دریافت کنید: 
ostad__faraz.png

- توضیح کامل باگ: وقتی یک نفر سوار موتورمان که اجاره کردیم باشه و از آن شخص بخوایم بگیریم به ما اخطار وانتد میاد و اینجوری چاره ای نداریم بجزء Unrentvehicle.

- قرار دادن عکس و فیلم کم حجم شده (در صورت لزوم): 
y3lv_carjackrentvehicle.png

- توضیح دادن این که چگونه می توانیم خودمان با آن باگ برخورد کنیم. (چگونه آن باگ را Reproduce کنیم): 
ماشین/موتور اجاره کنید و وقتی یکی سوار ماشین/موتور اجاره شده ی شما شد از اون بگیرید سپس مشاهده میکنید که شخص می تواند به شما وانتد دهد با اینکه ماشین/موتور اجاره شده مال خودتان بوده.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این بیشتر پیشنهاد بود تا گزارش باگ.

به هر حال پذیرفته شد و جوایز به شما ارسال می شود.

بسته شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.