Ali

درخواست عضویت

2713 ارسال در این موضوع قرار دارد

%5BAMIR007%5D.png

• سن واقعی: 14 
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟3 الی 5 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00_16:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:جایی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستم اینجاست و مدیر عالی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم زیاد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟حداقل 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

pooryakozemi.png

 سن واقعی: 12
• اسم واقعی: پوریا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب اماده به کار سریع بازی کن
• روزانه چقدر بازی می کنید؟نا معلوم 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پرای این که فکشن خوبی هست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فعال بودم و دوستانه بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟حداقل 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %28A%29li_leito.png
• سن واقعی: 13
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 1:00 ظهر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوق خوبی میدهد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکنان [Wild, Ali_leito,Amir007, pooryakoazemi] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:un4given.png

• سن واقعی: 15

• اسم واقعی: امیرمحمد

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق جدی و مسولیت پذیر

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):14:00 الی 19:00

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):بخاطر اینکه دسته ملایم را دوست دارم و این مناسب ترین فکشن است

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:SamanKhan.png

• سن واقعی: 17

• اسم واقعی: سامان

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق 

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ آخرهفته ها 5 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00 الی 17:00

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: شروع مدارس

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوب و عالی علاقه

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

MeHi.Pro.png

• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: ابولفضل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق مهربان پر کار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 تا8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا5 7تا 12
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام پیشرفت کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من رانندگیم خوبه و همه جاهارو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکنان [SamanKhan,Mehi.pro] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 Sh4d0w.png

سن واقعی: 17
• اسم واقعی: حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5یا 4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر وقتا
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم این کارو
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به این فکشن علاقه مندم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 بار

ویرایش شده در توسط Sh4d0w
نداشتن عکس از اطلاعات کاربری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: amir147.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امیرعلی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال خوشتیپ بامرام عشقی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کلا با تاکسی و مسافر بری حال می کنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7یا8بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:HOSEEN.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی خوب نبود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MohammaDPaladiN.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: محمدرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ممدشونم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): معرفت تو وجودشونه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ معرفت
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:LorD_WoLF_M.png

• سن واقعی: 17

• اسم واقعی: محمد

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق 

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ روزی 3 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):17:00 الی 20:00

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوب و عالی علاقه

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ARSHIYAH50.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: عرشیا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  اووومممم خرخون چرنده:|
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 4
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بن شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب روزی حلال
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بهتر از فکشن های دیگست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

alireza.h8090.png

 

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال مهربان گاهی هم جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا 5 گاهی اوقات هم 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2 تا 7 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل داشتن لیدر خوب و داشتن ماشین های خیلی عالی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خیلی تعریف کردن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا 3 بار 

 

ویرایش شده در توسط alirezah8000
کد انجمن درست کردم اشتباه شده بود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: roksanu.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: رکسانا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مودب.جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6 تا 12
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تا حالا نیومدم اینجا
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2-3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: CiTrOeN.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی:  آرین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  سریع و خشن 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  15 به بعد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  دوستش دارم و دوستان هستند 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون جای مناسبی هست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

amirali.138422525.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: امیرعلی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق صبور قدر دان با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 15الی 22
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن دوست دارم خیلی خوبه رانندگی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکنان [Sh4d0w,amir147,HOSSEN,MohammaDPaladiN,Lord_WoLF_m,ARSHIYAH50,alireza.h8090,roksanu,CiTrOeN,amirali.138422525] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: H0T.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و مهربان 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24:00 - 18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون که لیدرش خوب نبود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به خاطر این که حقوق خیلی خوبی دارد 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که این فاکشن را خیلی خوب بلدم و حقوقش را دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 7 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام !

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

%5BM%5Dm%5BM%5D.png
• سن واقعی:   15
• اسم واقعی:  متین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  فردی بسیار شوخ تبع و در مواقع کار جدی + فردی بسیار پر کار و فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 تا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):    همه مواقع بازی میکنم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:    قبلا در فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):   علاقه شخصی به این فکشن + از بودن در این فکشن لذت میبرم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟   فک میکنم بتونم توی این فکشن پیشفرت خوبی داشته باشم + دوست داشتن فکشن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %28A%29li_leito.png
• سن واقعی: 13
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با معرفت با حوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 2:00 ظهر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رانندگی دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پولش زیاده
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکنان [MmM,H0T] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

بازیکن [Ali)_leito)] درخواست شما برای عضویت در تاکسی رد شد. به دلیل بودن سن کم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BM%5Da%5BH%5Da%5BN%5D.png
• سن واقعی: محمد
• اسم واقعی:  19
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خوش تیپ و باهوش
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24 ساعته
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  6:00 / 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همین جوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستم انجاست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 85 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:.Single..png 
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی بامرام و لوتی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 یا 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 2:00 ظهر.
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدن از یکنواختی.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):به نظر من فکشن خوبیه و برای همین میخوام بیام.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که علاقه دارم به این فکشن.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 یا 6 ب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری