Ali

درخواست عضویت

2697 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:HOomAN__KinG.png


• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: هومن
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تایم انلاین بالا . اهل دعوا نیستم . حق مردم را نمیخورم و ضایع نمیکنم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت الا 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 01:30 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول زیاد داره ، اسکرین زیاد پیدا میشه ...
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای سرگرمی ، پول
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15 لا 20 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

ali.mnf65.png
• سن واقعی: علی
• اسم واقعی: 15
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال مهربون خوش اخلاق علاقه مند حرف گوش کن
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6-8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  13:00-19:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر عوض شد لفت دادم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به این فکشن و اینکه رانندگی نسبتا خوبی دارم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ داشتن رنک 3 در این اقلیت و اینکه لیدر خوبی داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  10-12 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

SABERI.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: علیرضا صابری
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشن نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم تاکسی شم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مپ رو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Despyt.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AmiRSpoR1
@Kingwizard
@AlirezaSaberi
@maral
درود با درخواست شما عزیزان موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم.
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

پ.ن: در فرصت مناسب ارتباط با شما برای تست، برقرار خواهد شد.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ishahab11.png
• سن واقعی:  17
• اسم واقعی:  شهاب
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و شوخ طب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 الی 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  مختلف
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به تاکسی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطر علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار

  • هاها 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SABERI.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی:  علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  2 تا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشن نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم شغل جالبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مپو بلدم و فعالم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: FirstMan.png
• سن واقعی:  21
• اسم واقعی:  امیرعلی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  شخصیت بالا . رفیق . 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  +3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  22:00 - 04:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  خوب هست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  +5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@SABERI

در صورت رد شدنتان می توانید حداقل 3 روز بعد دوباره پست بدهید و در صورت رعایت نکردن یا پست اضافی دادن در فروم اخطار دریافت خواهید کرد.

خود شخص لیدر در اسرع وقت فرم شما را چک خواهد کرد و در صورت اطلاع رسانی از هر راهی به لیدر در رابط با فرمتان، لیدر حق رد کردن درخواست شما را دارد.
@FirstMan

درود، متاسفانه شما شرایط ورود به تاکسی را ندارید.
دلیل: شما در اقلیت دیگری حضور دارید و شما محروم هستید.
@iShahab

درود با درخواست شما موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

توجه: به علت کمبود ظرفیت برای عضویت متقاضیان محترم، شما عزیزان با توجه به مهارت ها و تجربیات در اولویت قرار میگیرید و با شما تماس گرفته می شود.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Keivan_Luis.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: کیوان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی خوش اخلاق و با اعتماد به نفس
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  تاکسی شغل خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگیم خوبه و درآمد مناسبی دارد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Keivan
درود با درخواست شما موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم.
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

پ.ن: در فرصت مناسب ارتباط با شما برای تست، برقرار خواهد شد.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  dr_reza.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: رضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  با ادب خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت کم کمش
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  معلوم نیست تغییر میکنه
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم این اولین فکشن است
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  درامد کسب کنم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه به این کار
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Thundr.png
• سن واقعی: مهدی
• اسم واقعی: 17
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پایبند به قوانین
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ایجاد تنوع
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): مجبورم همه جا پره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فعلا واسه کسب درامد تا بعد برم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Amir001001.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  آروم.مغرور.مسلط
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-2:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:توفکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای رنک و هدفم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نیاز مالی وهدف.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ متوسط

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@amir001001
درود، متاسفانه شما شرایط ورود به تاکسی را ندارید.
دلیل: شما فرم را درست پر نکرده اید.
@reza1385
@Thundr
درود با درخواست شما عزیزان 
موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم.
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

پ.ن: در فرصت مناسب ارتباط با شما برای تست، برقرار خواهد شد.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: sinawasadi.png

• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: سینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق و شوخ طبع و مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 16:00   و 19:00 - 2:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنم هستش
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از اول علاقه داشتم و دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون علاقه دارم و میدونم میتونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BRidux%5D.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شخص خوبی هستم و با دیگران خوب رفتار میکنم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 - 8
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تایم مشخصی ندارد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بدون فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mohamadh_bj.png

• سن واقعی: 18

• اسم واقعی: محمد

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه آدم خوش رو خوش صحبت در مواقع خاص جدی و به وقتش شوخ طبع

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ تقریبا 8 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 06:00

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکش در این سرور است که عضو میشم 

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب درامد و کسب تجربه عضویت در این فکشن

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن فکشن ساده و بی دقدقه است و تنوع بالایی داره همش یکجا نیستیم ک حوصلمون سر بره

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار 

 

 

ویرایش شده در توسط mohamadhbj

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SABERI.png

• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: علیرضا صابری
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشن نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم تاکسی شم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مپ رو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یک

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SnowQueen.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: Melina
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشرو / مهربون/ لجباز/ تخص/صبور اما به موقعش عصبی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8/10
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 الی 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم  و بنظر کار خوبی است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  قطعا مطمئن هستم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3/4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Arthur..png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محراب
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ایمان مهربان با ادب و باهوش
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب برایه درامد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوب و بسیار بسیار فعال
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Amirhossein..png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-3:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این کار علاقه دارم و پول خوبی هم دارد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Mr_Gamer_.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: هیبت
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی, لج باز , مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 الی 20 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هر وقت که بشه
 چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: این اولین فکشنه منه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تا بتونم وقتم رو بگذرونم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که تنها فکشن بی دردسر و آسان هست و مناسب منه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 بار و شاید بیشتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BM%5DiraGe.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: شهاب
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و شوخ طب 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ای 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوت
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن بی دردسری است
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری"از طریق کنترل پنل:DeadShotT_.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و بی حوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 9ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوت
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن بی دردسری است
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری