Ali

درخواست عضویت

2623 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: PUPPET.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع/جدی نگیریدم/سعی دارم همه شاد باشن
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ اکثرا آنلاینم ولی پشت سیستم 2-3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 _ 04:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خیلی وقته نیستم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جالبه.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم همیشه باشم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Lars.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع/جدی نگیریدم/سعی دارم همه شاد باشن
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ اکثرا آنلاینم ولی پشت سیستم 2-3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 _ 04:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خیلی وقته نیستم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جالبه.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم همیشه باشم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@PUPPET (LARS) با درخواست عضویت شما موافقت شد، آماده تست باشید.

@mns با درخواست عضویت شما موافقت شد، آماده تست باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Aminghgh40.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مهربون
• روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حقوق
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا NG بودم میخوام امتحان کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیله بالا
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 - 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Mani85.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: نیما
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ با معرفت
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: داشتم میومدم اینجا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@aminghgh40 با درخواست عضویت شما موافقت شد، آماده تست باشید.

 

@nimaghodrati67 با درخواست عضویت شما موافقت شد, به دلیل تکمیل بودن اقلیت شما در صف قرار خواهید گرفت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: king_f.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ با جنبه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  18:00 - 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون خوبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MohammadAli 

درخواست عضویت شما رد شد.

* برای ورود به اقلیت های ویژه (Cop) باید حداقل تا مقام 2 یکی از دسته های ملایم و حداقل مقام 2 یکی از اقلیت های دسته متوسط بروید تا بتوانید وارد این اقلیت ها شوید.

* لازم به ذکر است که مقام Leader و Sub-Leader به حساب نمی آیند و باید حتماً تا مقام 2 رفته باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : bardia.45.45.png

• سن واقعی: 16

• اسم واقعی: بردیا

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب  با ادب

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا6 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بودم

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  دوس دارم

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4تا6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Think.png

• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: Matin
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی. خوش اخلاق و ...
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ آخر هفته زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  15:00 به بعد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون باحاله
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

ویرایش شده در توسط Think

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Think  با درخواست عضویت شما موافقت شد, به دلیل تکمیل بودن اقلیت شما در صف قرار خواهید گرفت.

@GoDSaVaGe درخواست عضویت شما رد شد, اطلاعات کاربری شما مشخص نمیباشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  .infinite..png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: کوروش
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با علاقه - رفتار دوستانه - جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خاطرم نیست فکر میکنم استعفا دادم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  به فکشن علاقه مندم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر میکنم لایق FBI باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از اطلاعات من از طریق کنترل پنل : gogol.png

• سن واقعی: 24
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سخت کوش,فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:00-9:00   
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تعویض
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر کنم بتونم توی اجرای امنیت سرور فرد مناسبی باشم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به این دسته علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MaddDogg.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی:میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دوست دار رول پلی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 الی 20
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم یه مدت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  قبلا بودم اینجا خوب بود
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه به پلیس
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MiladNevada با درخواست عضویت شما موافقت شد، آماده تست باشید.

@roozbehghm75 با درخواست عضویت شما موافقت شد, اماده تست باشید.

@Tenpenny

درخواست عضویت شما رد شد.

* برای ورود به اقلیت های ویژه (Cop) باید حداقل تا مقام 2 یکی از دسته های ملایم و حداقل مقام 2 یکی از اقلیت های دسته متوسط بروید تا بتوانید وارد این اقلیت ها شوید.

* لازم به ذکر است که مقام Leader و Sub-Leader به حساب نمی آیند و باید حتماً تا مقام 2 رفته باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Elham.png
• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: الهام
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون فعال شوخ
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00 - 12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه زیادی دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

 • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: saleh.kham.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد صالح 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خسته
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ نامعلوم 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  چون می خوام
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون فکر می کنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@mohammad13 با درخواست عضویت شما موافقت شد، آماده تست باشید.

 

 

 

 

icon_3005271476.png Ghelion  icon_3005271476.png

Ghelion.png

 • دوست دارم که 4
 • مرسی 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:

LeyToM.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: جواد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، بامرام، گیمر، خوشحال.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 18:00 تا 23:00

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 3 روز آنلاین نشدم!

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به پلیس دارم و میخوام جلوی تخلفات رو بگیرم.

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه داشتن

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 100 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@LeyToM با درخواست عضویت شما موافقت شد، آماده تست باشید.

 

 

 

icon_3005271476.pngGhelion icon_3005271476.png

Ghelion.png

 • دوست دارم که 2
 • مرسی 1
 • چی چی 1
 • ناراحت 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  Ferris.png
• سن واقعی:  17
• اسم واقعی:  آرین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  آدم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  +5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  12:00-16:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نبود و جنجال
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه هست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  خوبهههه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  +5 بار

ویرایش شده در توسط Ferris

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Ferris با درخواست عضویت شما موافقت شد، آماده تست باشید.

 

 

 

 

icon_3005271476.pngGhelion icon_3005271476.png

Ghelion.png

 • دوست دارم که 1
 • مرسی 1
 • چی چی 1
 • ناراحت 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 
BoXeR.png
• سن واقعی: 16 
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب توپ درجه 1 ممتاز
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به FBI
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  رفیقام اینجان
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  Ferris.png
• سن واقعی:  17
• اسم واقعی:  آرین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  آدم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  +5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  12:00-16:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نبود و جنجال
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه هست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  خوبهههه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  +5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@amoAMIR با درخواست عضویت شما موافقت شد، آماده تست باشید.

 

 

 

icon_3005271476.pngGhelion icon_3005271476.png

Ghelion.png

@ArianC14st3r درخواست عضویت شما رد شد, شما در اقلیت دیگری حضور دارید.

 

 

 

 

icon_3005271476.pngGhelion icon_3005271476.png

Ghelion.png

 • دوست دارم که 1
 • مرسی 1
 • چی چی 1
 • ناراحت 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری