Ali

درخواست عضویت

3090 ارسال در این موضوع قرار دارد

بازیکن [J4F]NimBuzz درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن  Rich درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن  roksanu درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

 

بازیکن miladp درخواست شما رد شد (شما در ساعات تنبه به سر میبرید).

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Ali..joker.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و پرکار .سرم تو کار خودمه خوش اخلاق و با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 تا 20
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بنظرم فکشن جالبی هست و دوستانم که به این فکشن آمده بودند تعریف میکردن. 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این شغل رو دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن ali_max درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن  Ali.FiMo درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن  [ReD].Mili. درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن Ali..joker درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

 

  • دوست دارم که 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ali_max.png

• سن واقعی:13 
• اسم واقعی:عباس
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی جدی و با معرفت
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه ادالت برقرار بشه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من طرف ادالت هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10/15بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: DraKulA.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خشن و سریع و دست به عمل عالی - رانندگی خشن - تیر اندازی دقیق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ همیشه انلاین هستم 24 ساعته
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 10 صبح تا 2 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن خراب شده بود و ابروی ممبرا رفته بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه زیاد در پلیسی و اموزش دیده
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تسلط به قوانین و یاد داشتن همه ی قوانین سرور - عمومی - زندان - فکشن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 هر لحظه بیش از 10000 بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Sergey.png
• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام خوش اخلاق رفیق باز جذاب قوی پیگیر 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 4 تا 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 4:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه داشتم به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه / کسب درامد / فکن خوبیه /  
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ای فکشن به اخلاق و رفتار من شبیه است
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 یا 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5B.MR.%5Dmohamad.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب فعال  جدی خشن و....
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا8:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بن شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستام اینجان 1پولی هم به جیب بزنیم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل بالا
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هروز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Mr.Crusher.png

• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: محمود
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال ، دلسوز / سرم تو کار خودمه !
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 الی 12 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  10:00 الی 15:00  / 17:00 الی 23:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): که در اجرای نظم و قوانین سرور کمک کنم !
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم در این فکشن میتونم پیشرفت کنم !  میخوامددر اجرای نظم سرور کمک کنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  .Mili..png
• سن واقعی:  21
• اسم واقعی:  میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  مهربان و خوش اخلاق و جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  8
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  15:00 الی 24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  فکشن خوبی است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  این فکشنو دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SaTaN.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ.شاخ.گانر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):16 تا 20 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همین طوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن ali_max درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن DraKulA درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

  • دوست دارم که 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Sergey.png

• سن واقعی:21
• اسم واقعی:مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی جدی و با مرام گانر سرعت عمل بالا دقت در کار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 (ظهر تا 4 صبح) 4:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود و دوست داشتم به فکشن جدیدی بیام که فدرال عالیه 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه عدالت برقرار بشه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من طرف عدالت هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Alireza.user.png

• سن واقعی:16
• اسم واقعی:مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خشم گین مهربون مغرور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00 تا 12.00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیمومد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 5 بار

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Sergey درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن[.MR.]mohamad درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکنMr.Crusherدرخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن [ReD].Mili. درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن SaTaN درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

 

 

بازیکن Alireza.user درخواست شما  رد شد (مهارت کاراگاهی شما به حد لازم نرسیده است).

  • دوست دارم که 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  Tina_.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: تینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و پرکار .سرم تو کار خودمه خوش اخلاق و با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 تا 20
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بنظرم فکشن جالبی هست و دوستانم که به این فکشن آمده بودند تعریف میکردن. 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این شغل رو دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیش تر از 2 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:MBMahdi.png

• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: سینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه اروم_مطیع قانون_کنجکاو_مودب_مهربون_فعال_بدردبخور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟5ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا15:00    و     18:00تا21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه مند بودن و میدونم اینجا جای منه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا بر قوانین ان مسط ام و فرد مفیدی خواهم بود
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6-5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

F1rSt.png

• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فان-خودمونی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 01:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیجانش بالاس
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: roksanu.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: رکسانا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مودب,جدی,فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ سه چهار ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تمام ساعت های روز
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و فکشن خوبی هست 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  2-3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mohamadbadboy79.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم شوخ اما به موقع جدی  بامرام و با معرفت
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت به بالا
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):پاسی از شب تا 10:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به این فکشن دارم به دلیل صبور بودنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Crash.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم اذیت نکنی اذیت نمیشی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4-7
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون ارومم و با صبر
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ارومم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Microb.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خون گرم ، زود رنج
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6الی 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به این فکشن و اعضاش
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم توش موفق باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

FaRnaM.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: فرنام
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (15:00 - 17:00)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل امتحانات و عضویت در گارد ملی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب درآمد و دستگیری مجرمان
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل مسئولیت پذیری بالای من و قدرت در دستگیری مجرمان
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .jak..png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طب و شاد و پر کار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دنبال یه کار جدید بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و مشغول باشم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فشکن مناسبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Sergey.png

• سن واقعی:21
• اسم واقعی:مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی جدی و با مرام گانر سرعت عمل بالا دقت در کار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 (ظهر تا 4 صبح) 4:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود و دوست داشتم به فکشن جدیدی بیام که فدرال عالیه 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه عدالت برقرار بشه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من طرف عدالت هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: OFFiCeR.KiLLeR.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: عباس
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی-وظیفه شناس-شوخ طبع
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 الی 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه داشتن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن-یکی از بهترین فکشن ها
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مسئولیت پذیر هستم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری