Ali

درخواست عضویت

3093 ارسال در این موضوع قرار دارد

بازیکن [[King]] درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد.

 قوانین عمومی، قوانین دسته ویژه و قوانین FBI را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید.

ویرایش شده در توسط NorD
  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Juggernaut.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: شایان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خونسرد، قانون مدار، مطیع، دادگر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشنی خوب، با مدیریت خوب و کمک حال سرور و دیگر بازیکنان است.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه، علاقه در هر چیز به برتری اون بسیار کمک میکنه :)
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +100 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Juggernaut درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد.

قوانین عمومی، قوانین دسته ویژه و قوانین FBI را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید.

موفق باشید.

 

ویرایش شده در توسط NorD

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: d2020.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: دانیال
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سلام. من این اقلیت را دوست دارم و قوانین آن را کاملا بلدم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت یا بیشتر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): روز های تعطیل از ساعت 11صبح تا شب هستم ولی روز های مدرسه 14:00تا22 یا 23
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون سخت و بعد بود و به اینجا علاقه داشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): مدیریت خوبی دارد و این اقلیت را دوست دارم و می خوام به آن عضو شوم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قوانین آن را بلدم و کار خود را به خوبی انجام میدهم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

SOLTANMOHAMMAD.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشقشم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از پسش بر میام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Crash.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم اذیت نکنی اذیت نمیشی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4-7
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون ارومم و با صبر
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ارومم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:         

%5B%5BKing%5D%5D.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی:مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال.قوی.پولدار.بااخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1الی3:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش خوب نبود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستانم اینجا هستن و این شغل را دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیاقتش رو دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟12بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .FaTaL..png
• سن واقعی: 23
• اسم واقعی: محمد مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی . با نظم . پرو . قدیمی . صبور . 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 7 صبح تا جایی که بتونم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مسافرت بودم و یادم نبود مرخصی بگیرم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب . فکشن عالی . جدی بودن و با نظم بودن اقلیت
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با نظم هستم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ سه یا چهار بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Mr_Frick.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و سخت به فکر کارمم و کاری به کار بقیه ندارم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون دیگه خسته شده بودم و دوست داشتم بین مردم باشم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون روابطم با مردم زیاده و این خودش خیلی عالیه.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من اگه به کارم علاقه داشته باشم خیلی کارم رو جدی میگیرم .
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

AmiR.%5BK%5Ding.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: امیر حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال _با مرام_ دوست داشتنی.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 18 تا 20
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):   24:00 تا 1:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کسی در آن جا نبود کم بود اعضاش
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رفیقام هستن و فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون FBIفکشن خوبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 تا 10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5B_AminSkyrim_%5D.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  فقط بازی درس درس بازی ورزش 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-00:02
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 6 ماه نبودم یادم نمیاد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  چون خوبه و خلوته
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  .%5BP%5Derfec%5BT%5D..png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  بعضی وقتا جدی و بسیار شوخ
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: -
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  بدیل داشتن علم بسیار بنده از این فکشن و دانایی بسیار .
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بدیل داشتن علم بسیار بنده از این فکشن .
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

•عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:miladp.png

• سن واقعی:14
• اسم واقعی:میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: میلاد

هستم.پسر ساکتیم،کاری به کار کسی ندارم.قوانین اقلیت رو قبول دارم و بهش مسلط هستم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:می خواستم بیام پلیس
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی دوسش دارم.به قوانینش مسلط هستم.قدرتمنده و لیدر و سای لیدرش آدمای خوبی هستن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من آدم جدی هستم و به قوانینش مسلطم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن .[P]erfec[T].    درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن [_AminSkyrim_]   درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

بازیکن [ReD]AmiR.[K]ing درخواست شما قبول شد (برای تست آماده باشید).

 

بازیکن Mr_Frick درخواست شما رد شد (شما در اقلیت دیگری حضور دارید).

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: roksanu.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: رکسانا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مودب,جدی,فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ سه چهار ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تمام ساعت های روز
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و فکشن خوبی هست 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  2-3 بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Rich.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: ایمان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با حال شوخ تو کار  خیلی دقیق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ جدیدا چون امتحانا شروع شده 1 یا 2 شایدم 3 شد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 -16:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خستم شده بودم ازش
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از کاپ خوشم میاد و تمام فکشن های کاپ بودم به جز فدرال
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون خیلی خوبه 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1 یا 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  

NimBuzz.png
• سن واقعی:16 
• اسم واقعی:sohrab 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی وظیفه شناس و فعال و خیلی حساس به شغل
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 6 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 21:00 - 18:00): 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بخواطر علاقه زیاد به PD
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون ادمی وظیفه شناس و فکشن مورد علاقه من است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم از پسش برمیام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار 

  • دوست دارم که 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:ali_max.png

• سن واقعی:13

• اسم واقعی: عباس
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب و خوش رفتار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:00تا8:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به فکشن پلیس
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تو این فکشن بیکار نیستم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اینجا فکشن خوبیه و دوسش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4یا5بار

ویرایش شده در توسط Abbaskavoosi
اشتباه نوشتن یک سوال

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Ali.FiMo.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم جدی هستم و پایبند به قوانین هستم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  ساعت مشخص نداره اما از 10 صبح هستم تا شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 1سالی میشه بازی نکردم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  چون قبلا لیدر ام بودم و علاقه زیادی دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  هر ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  .Mili..png
• سن واقعی:  21
• اسم واقعی:  میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  مهربان و خوش اخلاق و جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  8
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  15:00 الی 24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  فکشن خوبی است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  این فکشنو دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 6 بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری