Ali

درخواست عضویت

3094 ارسال در این موضوع قرار دارد

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل Ele[M]enT.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و ازیت نکنی ازیت نمیشی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش خوبه و دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ارومم و حواس جمع
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

                                  EleMenT درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد. قوانین عمومی و فکشن را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از اطلاعات من از طریق کنترل پنل : ev0lution.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: عادل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سخت کوش,فعال,ارام و مصمم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-4 ساغت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:00-4:00   9:00-11:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بدی داشت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر کنم بتونم توی اجرای امنیت سرور فرد مناسبی باشم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به این دسته علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلAbolfazl.HeRo.png
• سن واقعی:18
• اسم واقعی: ابوالفضل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر خون سرد گانر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟5 تا 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):2تا6 8تا 11
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ناسگاری با قانون های فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانرم و خوب میتونم پلیر هارو بگیرم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

               بازیکنان ev0lution و AbolfazlHero درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد. قوانین عمومی و فکشن را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلdragonl.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: کسری
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن و صبور و مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدن از فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون واقعا بلدم و از فدرال خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من همرو بلدم و علاقه شدیدی به این اقلیت دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

                            بازیکن dragonl درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد. قوانین عمومی و فکشن را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل.jak..png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشحال سرحال گیمر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 تا 2:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی هست و هیجانی است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مشغول باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل Mc.Donald.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:30-22:00
-• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:--
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیحان میخوام
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ---
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل%5BS%5Daeed.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی:  سعید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی / اروم . در حال حاضر مشغول بازی در گیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):   17:00تا 22
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 1 سال نبودم تو سرور
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقمند به این فکشن و برای اجرای نظم و قانون در سرور
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ک قبلا عضو بودم .
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

                  بازیکنان .jak. و McDonald و saeed درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد. قوانین عمومی و فکشن را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

SOLTANMOHAMMAD.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

       

                        بازیکن mOoHaMmAD درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد. قوانین عمومی و فکشن را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از اطلاعات من از طریق کنترل پنل : ev0lution.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: عادل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سخت کوش,فعال,ارام و مصمم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-4 ساغت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:00-4:00   9:00-11:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بدی داشت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر کنم بتونم توی اجرای امنیت سرور فرد مناسبی باشم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به این دسته علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

 

                                بازیکن ev0lutlion درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد. قوانین عمومی و فکشن را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از اطلاعات من از طریق کنترل پنل : Dr.%5BC%5Dra%5BZ%5Dy.png

• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین و احترام به دیگران
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 15:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مشکلات با لیدر
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد به فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای frisk کردن دیگران 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Javad.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: جواد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشتیپ ، خوش اندام ، جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 3 تا 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت 15 تا 20
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عشقی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عدالت برقرار بشه ! دزدی کم بشه ! مملکت خوبی داشته باشیم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق پلیس بازیم B|
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بین 5 تا 10 بار

ویرایش شده در توسط Javad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکنان alireza و Javad درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد. لطفا قوانین عمومی، قوانین عمومی دسته ویژه و قوانین FBI را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

.Mehrad..png

 

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: مهراد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه مند به سرور و قانونمند
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  متغیره ولی حدودا 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  15:00 - 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن نقش پر رنگی در سرور داره و من علاقه دارم عضوی از این مجموعه باشم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قانونمندم و قبلا در این فکشن بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  5بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: JeLeNa.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: آتنا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی آزار . با ادب . گل و زیبا.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ هرچقدر بتونم اما معمولا 5 6 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا 14:00 الی 18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه ای نداشتم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  برای ایجاد عدالت . و علاقه خود به این فکشن 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ -
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار معمولا 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکنان Mehrad و JeLeNa درخواست شما برای عضویت در FBI قبول شد. 

قوانین عمومی سرور، قوانین دسته ویژه و قوانین FBI را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Crash.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم اذیت نکنی اذیت نمیشی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4-7
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون ارومم و با صبر
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ارومم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:3

ویرایش شده در توسط Crash

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  Crash.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و ازیت نکنی ازیت نمیشی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش خوبه و دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ارومم و حواس جمع
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Crash درخواست شما برای عضویت در FBI تایید شد

لطفا قوانین عمومی سرور، قوانین دسته ویژه و قوانین FBI را مطالعه بفرمایید و برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:         

%5B%5BKing%5D%5D.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی:مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال.قوی.پولدار.بااخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1الی3:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش خوب نبود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستانم اینجا هستن و این شغل را دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیاقتش رو دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟12بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری