Ali

درخواست عضویت

3092 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  dark_Ghost.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان / زحمت کش / با معرفت
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 یا 9
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به اقلیت ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): FBI را دوست دارم!
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم!
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 یا 7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

_MMAD_.png

سن واقعی: 18
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان. پرتلاش.عمل
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵الی ۶ یا بیشتر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۴ ساعت
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اینکه بیام تو دسته ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از اولش میخواستم بیام
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون دوست دارم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱۵ الی ۲۰ بار

  • مرسی 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

EhsaN.png
• سن واقعی: احسان
• اسم واقعی: 17
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان جدی اهل کار 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5+
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام اینجا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:

Panahi.png
• سن واقعی:
14
• اسم واقعی: امیرمهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق، کشته مرده، شیفته و مریض Cop. وظیفه شناس و مثبت!
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست ولی اگه وقت یاری کنه خیلی بازی میکنم !
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر بین (12:00) الی (00:00)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: واقعا از دسته متوسط خوشم نمیاد.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم خدمتگزار مردم باشم و یک مامور وظیفه شناس اداره فدرال !
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ یک اینکه لیدرش عالیه، دو اینکه در انجام امور اقلیت توانا هستم !
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +30 بار !

نقل قول

شاید باورتون نشه، اما من علاقه قلبی به پلیس شدن دارم، اگه وقت داشتم و مشغله های کاری و گرفتاری ها اذیت نمیکرد، تایم پلی بیشتری داشتم. تازه لیدر این اقلیت آقای BuTleR هستند که واقعا سمت جدیدشون رو تبریک میگم ! لیدر های قبلی منو Reject می دادن و نمیزاشتن بیام. مرسیی که خوندید...

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Jeyson..png

سن واقعی:16

اسم واقعی:رضا

در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق Cop 

روزانه چقدر بازی میکنید؟7یا 8 ساعت

در چه ساعت هایی بازی میکنید؟21:00 - 14:00

چرا فکشن قبلی را ترک کردید؟برای امدن به Cop

برای چه میخواهید به این فکشن بیایید؟ علاقه

چرا فکر میکنید این فکشن جایه مناسبی برای شماست؟علاقه

روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ElleryBoy.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل شخصی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  باحاله
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Perfect.png
• سن واقعی: امین.
• اسم واقعی: 21.
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست.
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  تنوع.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوبه.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: TiGeR..png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: ابوالفضل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه حضور در FBI رو دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 دقیقه 1 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Moeine_King.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: معین 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی عاشق ارساکیا و صبور 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8+
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن به این فکشن 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گانریم خوبه و میخوام به مردم کمک کنم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون زیاد تو بازی هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد 

@BuTleR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MA%24IH.png
• سن واقعی: علیرضا
• اسم واقعی: 16
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مودب سر ب کار خود علاقه مند به fbi و فعالیت در ان مهربون کمک به تازه وارد ها میکنم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 ظهر تا 10 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه مند به fbi 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): من وقت زیادی رو در اختیار بازی میزارم دوست دارم از این پس وقتم رو واسه fbi و فعالیت در ان بزارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم و علاقه دارم و جوری ک دیدم جای مناسبی هست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +8

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:TroIl.png
• سن واقعی: ۱۸
• اسم واقعی: عباس
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال.با استعداد 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ الی ۱
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به آن علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربشو دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ الی ۶ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل :masoomm.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: معصومه
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام - وظیفه شناس
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۵ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:آمدن به دسته ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: RozHell.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: دانیال
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وارد به سرور باهوش
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10_12ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 22_12
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمی کنم مطمعا
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: farabb.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: متی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال,باحال,باحال مجدد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9یا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بیام دسته ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): انقدر کیف میده میگردی طرف رو نمدونی که
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟نمدونم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ساعتی 4 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Erfan_ProGamer.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرکار, فعال, شوخ, با جنبه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 16:00 |  17:00 - 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ah.mahdi.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  ادمی اعصابی و  با همه اوکیم و ههمه رو ئوس دارم به جز چندیدن نفر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 3 تا 12 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): همه ساعته 12 شب تا 12 ظهر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون دوس داشتم بیام پلیس بشم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون عاشق پولیسیم و هدفم از اومدن و بازی کردن پلیسی بوده 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  اصن ایی کار برازنده خودمه چون زات کاری میخواد که دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ کم شاید 1 تا 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

KinG.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: جواد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  تعریفی ندارم از خودم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن علاقه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به فکشن علاقه به لیدر
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه به فکشن علاقه به لیدر
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  Life.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: متین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال منظم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نی
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به اقلیت ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم از پس وظایفش بر میام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Viki.png
• سن واقعی: 23
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل شخصی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  باحاله
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ نفر پنجم فروم

  • دوست دارم که 4
  • هاها 1
  • چی چی 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Panahi.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: امیرمهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس. مسئولیت پذیر پسر با ادب و مثبت. 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ نامعلوم. ولی خیلی بازی میکنم.
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر بین (12:00) الی (00:00)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دسته متوسط واقعا خوشم نمیاد ازش.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه قلبی و شدید
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در انجام امور اقلیت تواناهستم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@matrixd1 درخواست شما رد شد. شما در اقلیت دیگری هستید.

@DEYAKO درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت ، شما در صف قرار گرفتید.

@TheYou درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@MrParadox

@Panahi درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@Dillon درخواست شما رد شد. شما در اقلیت دیگری هستید.

@ElleryBOy درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@aminperfect درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@TlGeR درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@Moeine درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@MASlH درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@ABMX درخواست شما رد شد. شما در اقلیت دیگری هستید.

@masoomm درخواست شما رد شد. شما در اقلیت دیگری هستید.

@RozHell درخواست شما رد شد. شما در اقلیت دیگری هستید.

@MakhOf درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@ErfanGamer18 درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@aminrezaei درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@Sweet درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@LastShot درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

@ViKi درخواست شما پذیرفته شد. به دلیل محدود بودن ظرفیت اقلیت شما در صف قرار گرفتید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در ۱۳۹۹/۶/۱۸ در 16:16، DrAli گفته است:

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Interpol.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با جنبه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +15
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-4:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من ترک نکردم من و انداختن بیرون
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حال میده
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟هر 20دقیقه یک بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

AlirezaKiller.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: امیرمهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هر موقع شد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: که بیام این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر میکنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:ilyad_.png

• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: ایلیاد 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تقریبا کل روز
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای خدمت به سرور
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید?۳ 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: kurd_gamer.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: Diako
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل ادم خوبیم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-7 sa'at 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:cop دوس دارم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): cop دوس دارم:|
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون RP نیاز داره ک رعایت شه من ناجیF.B.I💀 ام (چهارمین بار از اعمال پست ) 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری