Ali

درخواست عضویت

2745 ارسال در این موضوع قرار دارد

SOBHAN9898.png

سن واقعی : ۱۵

اسم‌ واقعی : سبحان

در ۳۰ کلمه از خود توصیف کنید:

 ساکت کاری به دیگران ندارم و کار خودم می کنم.

روزانه چقدر بازی می کنید : ۳ الی ۴ ساعت.

درچه ساعت هایی بازی می کنید؟

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ و ۲۰ الی ۲۱ البته بستگی به روز داره . بیشتر هم شاید بازی کنم

چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید ؟

آمادن به دسته ویژه

برای چه می خواهید به این فکشن بیایید ؟

چون این کار هیجان زیادی داره.

چرا فکر می کنید این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟

چون فکر می کنم که از پس این کار بر می آیم و می توانم خدمت کنم.

روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲الی۳ بار

باتشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Mamad.png

• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: ممد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نمیدونم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 2 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 4:00 یا 12:00 تا 15:00 و 17:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کشیدن زیرم

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اف بی ای دوس
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فک نمیکنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمتِ اعضای محترم
 
@LarGeN درخواستِ عضویتِ شما
تأیید شد.
@mohamad1333 درخواستِ عضویتِ شما
تأیید شد.
@SOBHAN9898 درخواستِ عضویتِ شما
تأیید شد.
@MohammadMedi درخواستِ عضویتِ شما
تأیید شد.


توجه: هرگونه تماس با لیدر و سابلیدر جهت تست گرفتن موجب رد شدن درخواست عضویت شما میشود, درصورت صلاح دید با شما تماس گرفته میشود.

به دلیل بالا بودنِ درخواست های عضویت و کم بودن جایگاه برای ورود به اقلیت با تجربه ترین شما انتخاب میشود.

موارد تست:
5 سؤال از قوانینِ عمومی سرور
10 سؤال از قوانینِ دسته ویژه
10 سؤال از قوانین اصلیِ اقلیت Federal bareau of Investigation

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 83KARiM83.png

 

• سن واقعی: 16 سال

• اسم واقعی: کریم

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با اعتماد به نفس پایبند به تمامی قوانین 

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15الی16 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (12:00-18:00)و(19:00-02:00)

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلیم همین فدرال بوده ولی بنا بر مشکلاتی از اقلیت خارج شدم ولی اینبار میخواهم برای همیشه بمانم

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که به این فکشن خیلی علاقه دارم 

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر اینکه من از اول به این فکشن علاقه داشتم و میخواهم عضوی از ان باشم

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6الی7 بار 

 

ضمنن من FP ندارم UCP باگ هست

 

 

ویرایش شده در توسط 8KARiM8

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: reza.cj.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: رضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خشن گانر مودب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  معلوم نیست
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به تو چه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  از بیکاری
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  به میزان لازم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 
Delusion.png
• سن واقعی: 

18
• اسم واقعی: 
امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
آروم و خون‌سرد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 
زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 
18:00 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:

همینجوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 
بالا بردن سطح اقلیت
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ 

داشتن تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
یکی دوبار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خدمتِ اعضای محترم

@8KARiM8 درخواستِ عضویتِ شما تأیید شد.
@reza1385 درخواستِ عضویتِ شما
تأیید شد.
@Wick درخواستِ عضویتِ شما
تأیید شد.


توجه: هرگونه تماس با لیدر و سابلیدر جهت تست گرفتن موجب رد شدن درخواست عضویت شما میشود, درصورت صلاح دید با شما تماس گرفته میشود.

به دلیل بالا بودنِ درخواست های عضویت و کم بودن جایگاه برای ورود به اقلیت با تجربه ترین شما انتخاب میشود.

موارد تست:
5 سؤال از قوانینِ عمومی سرور
10 سؤال از قوانینِ دسته ویژه
10 سؤال از قوانین اصلیِ اقلیت Federal bareau of Investigation 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

amin2050.png
• سن واقعی: امین
• اسم واقعی: 20
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق دسته ویژه و FBI😍
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9+
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 تا 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:NG خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست خیلی هم است
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟100+

 

خودت باش

😍

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Joseph2020.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: یوسف
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5+
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام اینجا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اگر نبود نمیومدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10+

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Farzadkingg.png

• سن واقعی: 
18
• اسم واقعی: 
فرزاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
آروم و خون‌سرد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 
5ساعت الی زیاد تر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 
10:00 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:
برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 
بالا بردن سطح اقلیت
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ 

داشتن تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
6بار بیشتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Felon.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: آرمین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا مشخص
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

WinRaR.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با خوبا مهربون & کابوس بدا
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +2
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربع
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ به میزان لازم

  • دوست دارم که 1
  • چی چی 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل : Pooyw.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: پویا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اهل کار..تابع قوانین..خوش برخورد..شاد و خوشحال..
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8+ بستگی به روزش داره 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):    17:00.تا.11:00  2:00.تا.19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .%5BC%5Darroll..png
• سن واقعی:17 
• اسم واقعی: احسان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم قانون مدار و جدی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن له این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در خودم این توامایی رو میبینم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: CrazyZombie.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب و با جنبه و با حال و مهربان و خونسرد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00-21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصله دسته متوسط رو نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  هوس FBI کردم و علاقه خاصی دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوشم میاد از Cop
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: erfanx118.png
• سن واقعی:۱۷
• اسم واقعی:عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شوخ طبع اهل کار صبور 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد بیش از ۳ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):17:00تا24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به اقلیت های ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):کارشون برام جالبه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟دوست دارم این فکشن رو 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیش از ۵بار

ویرایش شده در توسط erfanx118
جا انداختن یکی از فیلد ها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .CiTrOeN..png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: پوریا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیک فعال برنامه نویس
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  05:00 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کلن برا رنک 2 بودم اونجا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون واقعن هست  
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Amirhossein..png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی:  امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان ولی جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به FBI
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عالاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید4تا5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Farzadkingg.png

• سن واقعی: 
18
• اسم واقعی: 
فرزاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
آروم و خون‌سرد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 
5ساعت الی زیاد تر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 
10:00 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:
برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 
توانایی در این فکشن

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ 

داشتن تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
6بار بیشتر

 

نقل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در ۱۳۹۹/۳/۲۷ در 21:01، aL1reza گفته است:

LOLr30a9.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع ، بلده کار ، با نظم ، و گیمم زیاد پلی میدم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 4:00 یا 12:00 تا 15:00 و 17:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیرا ی ماه بود که تو اون فکشن بودم و خسته شده بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا همیشه از پلیسا خوشم میومده و از وقتی این بازی رو ریختم هدفمم رفتن به ‌cop بوده
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به این فکشن و قانونمند
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

سلام من هنوز ازم تست نگرفته شده بعد از سه هفته برای همین دوباره گزاشتم فرم را تا رسیدگی بشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Scarlet.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی:  دانیال
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: زیبا مهربون جذاب جدی و شوخ طبع
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-9 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  12:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه مندی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  سابقه و تجربه زیاد در دپارتمنت
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: sepehr.rs.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: سپهر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و اهل رفاقت
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +8
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: هم میخواستم بیام Cop هم اون دسته متوسطی که بودم زیاد خوب نبود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به Cop مخصوصا FBI علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: BiGCheater.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: میعاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجری 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: UTM_AMER.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: Omid
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری خوب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره ولی 24 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24 ساعت
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ببینم FBI چطوریه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 85

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 
Farzadkingg.png
• سن واقعی: 
18
• اسم واقعی: 
فرزاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
آروم و خون‌سرد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 
5ساعت الی زیاد تر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 
10:00 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:
برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 
توانایی در این فکشن

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ 

داشتن تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
6بار بیشتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری