Ali

درخواست عضویت

2246 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: elan_007.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باتربیت و وظیفه شناس
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10-12
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00 - 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .Whit%5BE%5D_BLoO%5BD%5D.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: ali
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور پرکار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا7ساعت یا بیشتر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:30 به بعد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد ازش
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:.MeysamVeLGaRd..png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: میثم
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی مثل بقیه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10-12
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00 - 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: جالب نبود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: zeusss.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان بخشنده دوستداشتنی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 الی 5
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام هیتمن باشم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با تجربه و تمام قوانین هیتمن را به خوبی میدانم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BKING%5DEziO.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مهرشاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان شوخ
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عوض شدن Leader 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون مناسب من هست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مدیریت خوب و داشتن مهارت های لازم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: _ARIYA_.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی بدتر از بقیه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربش کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوبه دیگ
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

MR_void.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: وحید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با کسی کاری ندارم شوخ در بعضی موارد جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از13:00 تا 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تکراری شدن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کمک به سرور و درامد زایی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Reject.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ به موقعش جدی و کار بلد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست، آخه تفریحی اومدم بازی کنم و زیاد جدی نمیخوام بازی کنم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودم و به خاطر دلایلی بای دادم و دیموت شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه دارم داخلش و لیدرش رفیق قدیمیمه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه دارم داخلش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: TheGunneR.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه با کسی کاری ندارم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست شاید 3-4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست هرموقع که باشم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Despyt.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال-خوش اخلاق-خوش قول
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12-10
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00-12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بازی نکردن طولانی مدت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به گانری و این فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10-20

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: NasTaraN.png
• سن واقعی: 23
• اسم واقعی: نسترن
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه، شکیبا، خوش اخلاق.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 20 تا 24
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فقدان وقت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اقلیت خوبی است.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت زیاد برای فعال بودن در اقلیت.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

elan_007

[Whit[E]_BLoO[D

.MeySaMVeLGaRd.

zeusss

[KING[EziO

_ARIYA_

MR_void

Reject

TheGunneR

Despyt

NasTaraN

درخواست شما برای عضویت در Hitman Agency پذیرفته شد, برای تست آماده باشید.

  • 10 سؤال از قوانین عمومی
  • 20 سؤال از قوانین داخلی اقلیت آژانس هیتمن
  • 10 سؤال از دستور زبان FEnglish
  • 3 تست Duel با تفنگ های Deagle, SDPistol و MP5

_______________________________________________________________________________________

.MeysamVeLGaRd.

درخواست شما برای عضویت در Hitman Agency  رد شد, مهارت کاراگاهی شما کافی نیست.

__________________________________________________________________________________________________________________________

تذکر 1: با توجه به ظرفیت محدود 1 نفر از شما با توجه به سابقه انتخاب و در بازی توسط Sub-Leader با آن ها تماس گرفته خواهد شد.

تذکر 2: با افراد منتخب در بازی تماس گرفته خواهد شد, پس نیاز نیست با بنده تماس بگیرید.

تذکر 3: با افرادی که تماس گرفته نشد, میتوانند با درخواست دوباره شانس خود را امتحان کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: matin_noob_.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: متین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال - آرام - صبور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟10 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00 - 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که بران تکراری شده بود!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم یکبار امتحانش کنم و علاقه هم دارم به این فکشن!
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول زیادی توش هست.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟8-10

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: AnGel_.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: یحیی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اعتماد به نفس/جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 تا 12 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3:00 - 15:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کم بودن ss
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا هم توش بودم و راضی بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 -4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: _Jarvan_.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشتی و با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمی کنه بستگی داره وضیعت چه جوری باشه :)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:استفا دادم دیگه داشت بی مزه میشد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون مشتیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خودمم مشتی ام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: AliReZaDeaTH.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم ساکت با اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 3:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به هیتمن!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از همه فکشنا فقط از این فکشن خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واسه دوستام بوده
• روزانه چند بار انجمن را چک میا  کنید؟4-5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Despyt.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال-خوش اخلاق-خوش قول
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12-10
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00-12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بازی نکردن طولانی مدت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به گانری و این فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه بسیار شدید به این فکشن و لیدر خوبش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10-20

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mamad006.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به فکشن و لیدر
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جای خوبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %24.HAKAN.%24.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: صادق
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالیم از هر نظر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10تا 2 بعد 6 تا 12
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: سخت بود از هر کاری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  عالی صبور بانظم باادب 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم و لیدرشو هم ادم خوبی 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

_AnGel

AliReZaDeaTH

mamad006

$.HAKAN.$

درخواست شما برای عضویت در Hitman Agency پذیرفته شد, برای تست آماده باشید.

  • 10 سؤال از قوانین عمومی
  • 20 سؤال از قوانین داخلی اقلیت آژانس هیتمن
  • 10 سؤال از دستور زبان FEnglish
  • 3 تست Duel با تفنگ های Deagle, SDPistol و MP5

_______________________________________________________________________________________

Despyt

_Jarvan_

درخواست شما برای عضویت در Hitman Agency  رد شد, شما در اقلیت دیگری هستید.

__________________________________________________________________________________________________________________________

matin_noob_

درخواست شما برای عضویت در Hitman Agency  رد شد, شما از سرور محروم شده اید.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

تذکر 1: با توجه به ظرفیت محدود 1 نفر از شما با توجه به سابقه انتخاب و در بازی توسط Sub-Leader با آن ها تماس گرفته خواهد شد.

تذکر 2: با افراد منتخب در بازی تماس گرفته خواهد شد, پس نیاز نیست با بنده تماس بگیرید.

تذکر 3: با افرادی که تماس گرفته نشد, میتوانند با درخواست دوباره شانس خود را امتحان کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ..Amir.png
• سن واقعی: 17.
• اسم واقعی: امیر.
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و وظیفه شناس.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16.
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (مثلا 12:00 - 04:00).
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برا خنده.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دلیل خاصی نداره.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بیشتر رفیقام اینجان.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 بار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BMEHDI%5D.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: ali
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال با تایم پلی بالا
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشقه هیتمنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشقشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نقل قول

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:%5BTHC%5DWestShooter.png

• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: مهران
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسره خوبیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ملوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): الاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اشنایی با اعضای بیشتر
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: CaptainSergio.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ در کار جدی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل برخی مشکلات از سرور موقتاً خداحافظی کردم. 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه زیاد در این اقلیت و علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: NorthBuffer.png
 سن واقعی: 19
 اسم واقعی: محمد
 در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ - فعال - گانر - با تجربه 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
 در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
 چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک
 برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه خواصی دارم بهش 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون توش تجربه دارم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 تا 20 بار  ( زیاد )

ویرایش شده در توسط NorthBuffer
For Fun

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری