Ali

درخواست عضویت

3198 ارسال در این موضوع قرار دارد

RaMMuS درخواست عضویت شما رد شد. (شما به سوال "چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟" به درستی جواب ندادید)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلNorth.png
• سن واقعی: 28
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00- 14:00 / 18:00-22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید؟ تکراری بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جذابه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلroksanu.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: رکسانا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مودب و جدی و کارم رو درست انجام میدم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ چهار الی پنج ساعت بیشتر هم هستم
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6عصر تا دوازده  ساعت های مختلف روز میام
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم به گارد بیام و به ملت خدمت کنم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون شغل شرافت مندانه ایه و کسانی که بانک زدن رو میزنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم بهش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 5-4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل RaMMuS.png 
• سن واقعی: 24
• اسم واقعی: سامان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: چیزه خاصی نیست که بخوام بگم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  16:00 الی 03:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب تجربه و تنوع
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

RaMMuS درخواست عضویت شما رد شد. (در صورت رد شدنتان می توانید حداقل 3 روز بعد دوباره پست بدهید و در صورت رعایت نکردن یا پست اضافی دادن در فروم اخطار دریافت خواهید کرد.).

Advanced درخواست عضویت شما رد شد. (در صورت رد شدنتان می توانید حداقل 3 روز بعد دوباره پست بدهید و در صورت رعایت نکردن یا پست اضافی دادن در فروم اخطار دریافت خواهید کرد.).

 Marcel درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید).

 North درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید).

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلRuiNeR.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: آرین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم صبور و آرومیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 6 صبح تا 12 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عاشق گارد ملیم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه داشتم و میخوام برگردم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون عاشق فکشنیم که میخوام برم توش و سابقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  8 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل.jak..png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشحال سرحال گیمر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 تا 2:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی هست و هیجانی است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مشغول باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: HiDDeN.KiLLeR.png
• سن واقعی:  17
• اسم واقعی: پوریا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مورد اعتماد . جدی و گاهی شوخ ...
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳-۴ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ - ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درآمد و علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲-۳ بار

ویرایش شده در توسط HiDDeNKiLLeR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

SOLTANMOHAMMAD.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیادی به گارد ملی دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم - سابقه دپارتمنت داشتم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلRaMPaGe.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00- 14:00 / 18:00-22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید؟ تکراری بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جذابه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

SOLTANMOHAMMAD.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیادی به گارد ملی دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم - سابقه دپارتمنت داشتم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Hidden.Killerدرخواست عضویت شما رد شد. (به این دلیل)

SOLTANMOHAMMAD درخواست عضویت شما رد شد. (شما مجازات اقلیت دارید).

Rampage درخواست عضویت شما رد شد. (شما به درستی پاسخ سوالات را نداده اید).

 Ruiner درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید).

 .JAK. درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید).

 Roksanu درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلmehrdad.png
• سن واقعی: 26
• اسم واقعی: مهرداد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی اهمیت به مسئولیت ب ادبی نمی کنم با همه هم همکلام نمیشم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 8:00 - 12:00): 12 تا 17
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به گارد ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  قبلا بودم فکشن خوبیه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینش رو بلدم خوشم میاد از این فکشن حال میکنم باهاش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 1 الی 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از اطلاعات من از طریق کنترل پنل : ev0lution.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: عادل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سخت کوش,فعال,ارام و مصمم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-4 ساغت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:00-4:00   9:00-11:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بدی داشت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر کنم بتونم توی اجرای امنیت سرور فرد مناسبی باشم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به این دسته علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلAdvanced.png
• سن واقعی:  17
• اسم واقعی:  امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سلام من ادم خیلی خوش اخلاقی هستم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون میخواستم بیام NG
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  چون خیلی فکشن پر هیجانی هست و بیکاری نیس توش 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون میدونم برم این فکشن بیکار نمیمونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 3 - 4 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلkingester.png
• سن واقعی:16
• اسم واقعیامیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم خوش اخلاق و با ادب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:.فکشن جالبی نبود.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به گارد ملی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه زیادی دارم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
 2 تا 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:   FanToM.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: حمیدرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سخت کوش ، دارای رکورد بیشترین اسکرین شات (200) در زمان لیدری Moheb ، بسیار فعال و تلاشگر .
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 ، 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل عوض شدن لیدر
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  حس میکنم که این اقلیت به من نیاز داره D:
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن جای خوبی برای نشان دادن مهارت گانری خود و اگر لیدر افراد توانمند را بالا ببرد شاید به جایی رسیدیم :|
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:

Shooter.png
• سن واقعی: 24
• اسم واقعی: علیرضا .
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کوچیکه ادمه محترم هستم .
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت .
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا از 17الی23 .
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای من مناسب نبود .
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بهترین حس آنلاین بازی کردن رو به ادم میده .
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کارای دقیق و منظم رو خوب میتونم انجام بدم تقریبا .
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7-8 بار شایدهم بیشتر .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Mehrdad درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید). 

ev0lutlion درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید).

Advanced درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید).

Kingester درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید).

Fantom درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید).

 

ظرفیت اقلیت تکمیل است لطفا دیگر درخواست ندهید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل
TwilighT.png

• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیکارم-دست به تفنگم خوبه-آدم قانونی هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13-17و20-24
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل رفتن لیدر از فکشن.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درآمد بالا-علاقه زیاد-قدرت بالا-میتونم در اینجا موفق بشم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بدلیل علاقه به پلیس.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلKeshish.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: پوریا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دست به تفنگم خوب نیس/قوانین رو هرجا میرم رعایت میکنم/با نظم/کلا اهل شوخی و جلف بازی نیستم/
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:رفتن به فکشن دیگر
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): مبارزه کردن با بی نظمی/ایجاد نظم/زدن رابر
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه ی خوبی از این فکشن دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Problem.png

سن واقعی: 21
• اسم واقعی: حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم خوبی هستم و میتونم ممبر خوبی باشم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 - 5 ساعت.
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دیپارتمنت همیشه عالی بوده برای من.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دیپارتمنت بهتره برای من.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  4 - 5 بار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  H.E.X.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: امیرحسین 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام.جدی در کار.مسولیت پذیر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21-02
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل اشتباهات متعدد کیک شدم!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به خاطر علاقه و اینکه الان اشتباهات قبلی رو متوجه شدم!
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانر خوبی هستم و از قانون شکنان متنفرم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 2-3 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BAgent%5DLeon.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور با تعصب و اهل کار با کسی هم شوخی ندارم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا به دسته ویژه علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا باید قانون اجرا شود
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2-3 بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلmehrdad.png
• سن واقعی: 26
• اسم واقعی: مهرداد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی اهمیت به مسئولیت ب ادبی نمی کنم با همه هم همکلام نمیشم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 8:00 - 12:00): 12 تا 17
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به گارد ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  قبلا بودم فکشن خوبیه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینش رو بلدم خوشم میاد از این فکشن حال میکنم باهاش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 1 الی 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری