Ali

درخواست عضویت

2343 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Steam.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: مصطفی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی خوشحال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): دقیق مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دقیق مشخص نیست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست دیگه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: TheWitch.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: ماهان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل پسر خوبیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بن شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: arash.ja.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12ظهر تا 3 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باعث پیشرفتمه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@amirHJ درخواست عضویت شما برای پیوستن به اداره پلیس رد شد. ( مهارت کاراگاهی شما 4 است )

 

@DinOrD درخواست عضویت شما برای پیوستن به اداره پلیس رد شد. ( مهارت کاراگاهی شما 4 است )

 

@amirt  درخواست عضویت شما برای پیوستن به اداره پلیس رد شد. ( شما در اقلیت یدک کش هستید )

 

@MehrawD درخواست عضویت شما برای پیوستن به اداره پلیس رد شد. ( شما در اقلیت معلم هستید )


@HaKaN درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@Teenager درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@ItronicI درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@Goth درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@Steam درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@Mawhan درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@Mking22 درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

 

* افراد پذیرفته شده مستحضر باشید تعداد افسر های اداره تکمیل شده است، از بهترین افراد ( تجربه و سطح ) آزمون گرفته خواهد شد. 

 

* افراد پذیرفته شده آماده آزمون باشند

 

*تمامی افراد در صف انتظار برای آزمون هستند در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد. ( درخواست تست نکنید! )

 

موارد تست به شرح ذیل می باشد:

 

5 سؤال از قوانین عمومی، 10 سؤال از قوانین عمومی دسته ویژه، 10 سؤال از قوانین اداره پلیس و یک تست Duel توسط Deagle یا MP5

 

ƤƊ Lєαɗєя#

دانـــــــــــــDaniiw#¯̶̄یـــــــــــــال

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: LightZ.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: ماهان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل پسر خوبیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بن شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: UTM_Joker.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی:  امید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  شادم - خوش اخلاق -   ساکتم به کسی کار ندارم  - اذیت کنن منو  دیگه مجبورم برخورد کنم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  22:00 تا  13:00  
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: Fp80 شدم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  خوب بودن  فکشن -  بیکار نبودن در فکشن  کلی خوشم میاد تو این فکشن باشم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به قوانینش مسلطم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ؟ 4

اینم بگم که skill deactiveam الان 10 تا دیگه FInd کنم میشه 5 که تا چند دقیقع دیگه 5 میشود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  %5BKING%5DEziO.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: مهرشاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فان.سخت کوش
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 تا 2 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نمی آید
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مدیریت خوب
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: sPecial_Q.png
• سن واقعی: 23
• اسم واقعی: ساحل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قانون مند
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12:00 تا 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلایل شخصی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و سابقه زیاد در اقلیت پلیس
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه زیاد تو پلیس داشتم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 4 بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Mawhan درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@djamer درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@ThisIsEziO درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@special76 درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

* افراد پذیرفته شده آماده آزمون باشند

 

تمامی افراد در صف انتظار برای آزمون هستند در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد. ( درخواست تست نکنید! )

 

موارد تست به شرح ذیل می باشد:

 

5 سؤال از قوانین عمومی، 10 سؤال از قوانین عمومی دسته ویژه، 10 سؤال از قوانین اداره پلیس و یک تست Duel توسط Deagle یا MP5

 

ƤƊ Lєαɗєя#

دانـــــــــــــDaniiw#¯̶̄یـــــــــــــال

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Rhythm.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: رسول
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبیم، تا کسی باهام بد نباشه منم با کسی بد نیسم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ساعت ثابتی نداره
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ Unknown
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودم استعفا دادم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ نمیدونم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ان شاء الله که باشه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4، 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Teenager درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد. ( آماده آزمون باشید ) 

 

موارد تست به شرح ذیل می باشد:

 

5 سؤال از قوانین عمومی، 10 سؤال از قوانین عمومی دسته ویژه، 10 سؤال از قوانین اداره پلیس و یک تست Duel توسط Deagle یا MP5

 

ƤƊ Lєαɗєя#

دانـــــــــــــDaniiw#¯̶̄یـــــــــــــال

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Scary.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر بسیار محبوب میان بازیکنان هستم کاری به کسی ندارم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعتی
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودم و ظاهراََ مشکلی پیش اومده بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای همکاری و کمک با تیم دپارتمنت همینطور علاقمند به این دسته
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اطلاع دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Scary درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد. ( آماده آزمون باشید ) 

 

موارد تست به شرح ذیل می باشد:

 

5 سؤال از قوانین عمومی، 10 سؤال از قوانین عمومی دسته ویژه، 10 سؤال از قوانین اداره پلیس و یک تست Duel توسط Deagle یا MP5

 

ƤƊ Lєαɗєя#

دانـــــــــــــDaniiw#¯̶̄یـــــــــــــال

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Astra.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: احمدرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تعلیق شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:ItronicI.png

• سن واقعی:16 

• اسم واقعی: آرمین

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قد بلند ساکن شمال ایران

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ نا معلوم

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (00:00 - 12:00)

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدن به دلیل بن شدن اکانت

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در آمد مناسب

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ تا ۴ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: saeed_Alpha.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: سعید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان شوخ  به موقع جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 الی 17:00 و  00:00 الی 02:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟علاقه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SADRA_1384.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: صدرا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صمیمی و خونگرم. شوخ طبع. تو کار جدی ام. اعتماد به نفس و توانایی تشخیص اشتباه و رفع آن رو هم دارم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 6 ساعت.
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:00 تا 10:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلایلی کیک شدم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب. فکشن خوب. شغل خوب. وقتی همه چی خوبه چرا نیام؟؟
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: amirt.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوب 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):14:00 - 16:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):نمیدونم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Row.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: معین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  2 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: وضع خراب دسته متوسط
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عالیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ عالیتره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Ahmadreza درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@ItronicI درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@SaeedAlpha درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@SADRA درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

@amirt درخواست شما برای پیوستن به اداره پلیس پذیرفته شد.

 

 

* افراد پذیرفته شده آماده آزمون باشند

 

* تمامی افراد در صف انتظار برای آزمون هستند در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد. ( درخواست تست نکنید! )

 

موارد تست به شرح ذیل می باشد:

 

5 سؤال از قوانین عمومی، 10 سؤال از قوانین عمومی دسته ویژه، 10 سؤال از قوانین اداره پلیس و یک تست Duel توسط Deagle یا MP5

  • مرسی 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: jfr.tajik.png
• سن واقعی:18
• اسم واقعی: محمد جعفر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شوخ باحال  
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 4 بعد از ظهر 10 تا 2شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وقتی علاقه هست موفقیت هم هست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار یا بیشتر

  • ناراحت 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ALI8787.png
• سن واقعی:18
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  با شعور و جدی در کار و با ادب 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 15 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 1:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فعالیت کم بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  چون در اینجا فعالیت زیاد تر است و بهش علاقه ی زیادی دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  faction خوبی برای فرد فعالی مثل منه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Scary.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر بسیار محبوب میان بازیکنان هستم کاری به کسی ندارم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعتی
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودم و ظاهراََ مشکلی پیش اومده بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای همکاری و کمک با تیم دپارتمنت همینطور علاقمند به این دسته
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اطلاع دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار

  • ناراحت 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MehrawD.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مهراد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه و وظیفه شناس. مسئولیت پذیر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10-15 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 4:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن لیدر و بی در و پیکر بودن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه قلبی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دو بار تجربه بودن در FBI 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Despyt.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال,خوش اخلاق,متعهد,وضیفه شناس
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10-12
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امتحانات
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و تجربه زیاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟7-8

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری