Ali

درخواست عضویت

2903 ارسال در این موضوع قرار دارد

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Joseph2020.png
• سن واقعی:  18
• اسم واقعی: یوسف
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5+
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام اینجا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اگر نبود نمیومدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10+

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:erfanx118.png
• سن واقعی:17
• اسم واقعی: عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اهل کار عادل صبور شوخ طبع
• روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):17:00تا24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):دوست دارم این فکشن رو 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟به این کار علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ببش از ۴بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Farzadkingg.png

• سن واقعی: 
18
• اسم واقعی: 
فرزاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
آروم و خون‌سرد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 
5ساعت الی زیاد تر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 
10:00 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:
برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 
بالا بردن سطح اقلیت
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ 

داشتن تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
6بار بیشتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@GaMeRbOy درخواست عضویت شما تایید شد.

@erfanx118 درخواست عضویت شما رد شد. دلیل: مهارت کارگاهی شما زیر 5 می باشد.

@farzadkingg درخواست عضویت شما رد شد. دلیل: مهارت کارگاهی شما زیر 5 می باشد.

ویرایش شده در توسط Leopard

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Elnaz..png


• سن واقعی: 16


• اسم واقعی: المیرا


• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  قانون مدار,دلسوزه مردم خوب,مهربون, به دنبال ایجاد فرهنگ شهری درست در سرور


• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6  7 ساعت 


• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  04:00 تا  12:00 شب


• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل اومدن به این فکشن و دسته ی بالاتر


• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  لیدر خوب, در آمد مناسب, علاقه ی زیاد من به این فکشن


• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون از کوچیکی همه عروسک بازی میکردن من تفنگ بازی میکردم!


• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 4 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .CiTrOeN..png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: پوریا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیک فعال برنامه نویس
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  05:00 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کلن برا رنک 2 بودم اونجا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون واقعن هست  
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: UTM_Joker.png

UTM_AMER.png
• سن واقعی: Omid
• اسم واقعی: 19
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و کاری 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بودم و رنک 2 ملایم نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوانینشو بلدم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟85

 

درصورت عضو شدن اکانت UTM_Joker در فکشن های دیگر با UTM_Amer هستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@L1nkoN درخواست عضویت شما تایید شد.

@djamer اکانت خودتون رو مشخص کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 7 ساعت قبل، Leopard گفته است:

@L1nkoN درخواست عضویت شما تایید شد.

@djamer اکانت خودتون رو مشخص کنید

 جفتش شما اکسپت کن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: erfanx118.png
• سن واقعی:17
• اسم واقعی:عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اهل کار شوخ طبع 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟بیش از ۳ ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):17:00تا24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):کار این فکشن رو دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟کارش حوصله سر بر نیست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟بیش از 5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Farzadkingg.png

• سن واقعی: 
18
• اسم واقعی: 
فرزاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
آروم و خون‌سرد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 
5ساعت الی زیاد تر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 
10:00 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:
برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 
توانایی در این فکشن

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ 

داشتن تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
6بار بیشتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Amirhossein..png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی:  امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان ولی جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به FBI
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عالاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بلدمش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید4تا5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@erfanx118 درخواست عضویت شما تایید شد.

@farzadkingg درخواست عضویت شما رد شد. دلیل: مهارت کارگاهی شما زیر 5 می باشد.

@1234534 درخواست عضویت شما تایید شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در ۱۳۹۹/۴/۹ در 23:50، djamer گفته است:

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: UTM_Joker.png

UTM_AMER.png
• سن واقعی: Omid
• اسم واقعی: 19
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و کاری 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بودم و رنک 2 ملایم نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قوانینشو بلدم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟85

 

درصورت عضو شدن اکانت UTM_Joker در فکشن های دیگر با UTM_Amer هستم

با اکانت UTM_Amer میام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: LastStorm.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: ساسان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: زیبا جذاب عصبی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 9 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عدم علاقه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و هیجانش زیاده
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا تجربه فکشن دپارتمنت داشتم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@iPurya درخواست عضویت شما رد شد. دلیل: مهارت کارگاهی شما زیر 5 می باشد.

@djamer درخواست عضویت شما تایید شد.

@SaSaN123 درخواست عضویت شما تایید شد. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Scarlet.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: دانیال
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تلاش و کوشش نشانه ی زندگی است
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودم استعفا دادم برای هلپری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  رسیدگی به مجرمین شهر
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه - تجربه - سابقه ی کاری بالا
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

THE__KING.png

 

 

• سن واقعی: 25
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر عصبی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00- 17:00 22:00-03:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Farzadkingg.png

• سن واقعی: 
18
• اسم واقعی: 
فرزاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
آروم و خون‌سرد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 
5ساعت الی زیاد تر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 
10:00 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:
برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 
توانایی در این فکشن

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ 

داشتن تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
6بار بیشتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Sniper_guy.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: حمید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب ، با مرام ، باحال ، گیمر حرفه ای ، 24 ساعت پای گیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 ظهر تا 12 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یه مدت نبودم حالا برگشتم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  تجربه ی جدید.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فرد قانونمندی هستم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mohammadgolbahar.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و شوخ طبع
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب تجربه و در امد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی فعال و جدی ام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: __hitler__.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعات مختلف
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام فکشن بالاتر
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از اول بازی دوسش داشتم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشنشو دوس دارم درامدش خوبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: FieRy.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: سید امیر حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام با معرفت . سرم تو کار خودمه 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11 تا 23
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به دسته ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه زیاد به این فکشن 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  فکر نمیکنم قطعا مطمعن ام که جای مناسبی برای من هست 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ همیشه انجمن چک میکنم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری